Касата ще продължи да плаща различно на болниците за еднакви лекарства

НЗОК ще продължи с практиката да заплаща на болниците за един и същи лекарствен продукт на различни цени. Това става ясно от стенограма от заседанието на Надзорния съвет на Касата, проведено на 12-ти януари.

В него него вече бившият управител на фонда проф. Петко Салчев обяснява, че централизираната поръчка за лекарства, към която Касата реферира заплащането на медикаменти е обжалвана втори път. Припомняме, става дума за електронния търг за лекарства на здравното министерство, чиято цел е да гарантира, че лекарствата за нуждите на болниците ще се заплащат по най-ниска цена, което ще доведе и до по-рационално изразходване на обществени средства. Проведеният търг през 2020 година за осигуряване на онкологични и онкохематологични лекарства доведе до спестяване на 57 милиона лв., но опитите за провеждането на следващи подобни процедури буксуват.

Опитите за провеждане на електронен търг за лекарства неколкократно биват обжалвани от различни дистрибутори, като последният път това беше от „Булфарма“. Пред Комисията за защита на конкуренцията от там оспорваха изискването, според което участниците трябва да представят декларация от притежателя на разрешението за употреба на съответния лекарствен продукт, с която гарантират че при изтичане на срока на разрешението за употреба или при прекратяването му, ще гарантират количества от медикамента. КЗК уважи жалбата им с мотив, че подобно изискване необосновано е стеснило кръга на участниците в процедурата, а през декември ВАС окончателно отмени електронния търг за лекарства.

Пред надзорниците от Касата проф. Салчев отбелязва, че това е проблем, който тече вече втора година. След проведена кореспонденция между различни институции по казуса, в крайна сметка става ясно, че Здравният фонд ще продължи да заплаща едни и същи лекарства на различни цени. „Като последиците от това са, че НЗОК ще заплаща за един и същи лекарствен продукт на отделните лечебни заведения по различни стойности, в зависимост от това на какви цени са договорили същите по реда на Закона за обществените поръчки, както и извън този ред, защото има лечебни заведения, които не прилагат Закона за обществените поръчки“, обяснява той.

Припомняме, в момента изискването за провеждане на обществени поръчки се отнася само за държавните и общинските лечебни заведения. Темата влезе във фокуса на обществено внимание в началото на 2020 г., когато тогавашният управител на НЗОК д-р Дечо Дечев обяви, че Здравната каса заплаща едно лекарство за частна болница на 7 пъти по-висока цена, отколкото плаща за същия медикамент на държавна и общинска болница, и определи законовата възможност за това за лобистка. В края на миналата година на първо четене бяха приети законови промени, с които частните болници, които ползват значителен ресурс от обществени средства, да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки за лекарства и други консумативи. Поради политическата ситуация у нас яснота дали и кога този текст ще бъде финално приет няма.

В изказването си проф. Салчев предупреждава и че липсата на електронен търг за лекарствата крие финансов риск разходите на НЗОК за лекарствени продукти, прилагани за онколечение и заплащани извън стойността на медицинските услуги, да се увеличат. Той обаче посочва, че това няма да има негативен финансов ефект върху бюджета на фонда с оглед прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Касата. Припомняме обаче че съгласно него компсенсацията в цените се поема от фармацевтичната индустрия.

По скорошни данни, изнесени от Асоциацията на научно-изследвателските фармацевтични компании (ARPharm), през 2022 г. индустрията ще възстанови приблизително 387 милиона лв. под формата на отстъпка и компенсации. Тенденцията е за рязко увеличаване на размера на отстъпките, което за някои компании може да се окаже непосилно, беше коментирал пред Medical News изпълнителният директор на ARPharm Деян Денев.

Полина Тодорова