Проблемът с храните за медицински цели – “топката” е в НЗОК и с неяснота кога ще се реши

Министерството на здравеопазването е готово с нужната информация, касаеща проблема с разширяването на броя на пациентите, нуждаещи се от специални медицински храни и я е предоставило на НЗОК. Това става ясно от отговор на ведомството до Medical News. Припомняме, в края на миналата година Националната мрежа за децата, сдружение “Общност Мостове“, лекари, родители и граждански организации се обединиха в позиция, че са необходими спешни действия относно осигуряването на достъп до храни за специални медицински цели както на деца, така и на възрастни, нуждаещи се от тях. В медицината недохранването поради заболяване е известно като малнутриция.

Проблемът е, че в момента множество храни за медицинска употреба не се поемат от Националната здравноосигурителна каса – това са храни за ентерално приложение, за редки заболявания, лекувани в домашни условия, за употреба по време на болнично лечение на пациенти без клинична пътека. В резултат стотици хора се налага да ги заплащат сами, а нерядко, поради високата им цена, опират до дарения, за да си набавят жизненонеобходимата медицинска храна.

“При условие че има нови европейски политики за оптимизиране точно на този вид хранене, е нередно българските пациенти да бъдат оставени да се спасяват самостоятелно, да организират дарителски кампании и НПО секторът да работи по собствени канали за осигуряване на достъп до медицински храни на нуждаещите се пациенти”, беше коментирала пред БНР д-р Мила Байчева, детски гастроентеролог и активен участник в инициативата.

След поставянето на въпроса на дневен ред, екипът на служебния здравен министъ се ангажира със създаването на работна група по въпроса.

Събрана е експертна информация за заболявания, които водят до състояние на малнутриция на пациентите, включително и такива, които на определен етап от развитието си или във връзка с предоставяното лечение могат да доведат до състояние на малнутриция, заявиха от МЗ в отговор на въпроса ни на какъв етап е разрешаването на проблема. Събрана е информация и за видовете диетични храни за специални медицински цели, които се прилагат при състояния на малнутриция в домашни условия, режим и срокове на приложение на диетичните храни и „по възможност очакван брой пациенти“, посочват още от МЗ, допълвайки, че информацията е предоставена на НЗОК.

От ведомството допълват, че предприемането на по-нататъшни действия за създаване на възможност за реимбурсация на диетични храни за специални медицински цели в рамките на задължителното здравно осигуряване е от компетентността на НЗОК. За целта Касата предстои да анализира предоставената информация и да изготви разчети за необходимите финансови средства съобразно бюджета на институцията за съответната година, поясняват от МЗ.

Решението за включване на реимбурсация за диетични храни за определени заболявания и критериите за това са в компетентностите на Надзорния съвет на НЗОК, допълват от там.

Припомняме обаче, че заради политическата ситуация у нас в момента Касата работи с параметрите на бюджета си за 2022 г. Решението за осигуряването на нови медицински храни по линия на Касата би могло да залегне или в новия бюджет на фонда, за няма яснота кога ще бъде приет, или чрез решение на Надзорния съвет на НЗОК.

Полина Тодорова