Възможност за още 66 статии на наши автори в Elsevier

34 статии на български автори са публикувани в научните списания, реферирани в международната база данни Elsevier. Това съобщават от Медицинския университет в София, откъдето и припомнят, че през изминалата година МОН сключи ново тригодишно споразумение с Elsevier. Споразумението е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България и осигурява абонаментен достъп на висши училища и научни организации до базите данни на издателството.

Най-големият успех на споразумението между МОН и издателството е пилотния проект за „Открит достъп“. Услугата дава правото да се публикуват статии с отворен достъп в основните хибридни списания, собственост на Elsevier. Кореспондиращите автори от България могат да публикуват определен брой статии с отворен достъп в рамките на срока на споразумението, без да плащат такса за публикуване.

От МУ-София припомнят, че до 28.02.2023 г. могат да бъдат публикувани още 66 статии в открит/отворен достъп.

При въпроси информация може да се потърси на следните имейли: y.zherkova@mon.bgk.mutavchiev@mon.bg и e.foteva@mon.bg.