Абсолютен и относителен риск за развитие на псориазис при пациенти, приемащи TNF-инхибитори

Според ново датско проучване, публикувано в сп. JAMA Dermatology, пациентите с ревматоиден артрит (РА) или с възпалителни чревни заболявания (IBD) на терапия с инхибитори на тумор некрозис фактора (TNF-инхибитори) са с два пъти по-висок риск от развитие на псориазис.

Thein et al. анализират данните на общо 109 085 пациенти с РА и с IBD, включени в датски национални здравни регистри в периода между 1995г. и 2018г., които нямат предходно диагностициран псориазис и получават TNF-инхибитор (n=20,910) или конвенционална терапия (n=108,024) и биват проследявани за период от 5г. Средната възраст при започване на лечението е 50г., 62% от обхванатата популация са жени, а 87% от пациентите, приемащи TNF-инхибитори, са били на конвенционално лечение преди това, а 1% от участниците в групата на конвенционална терапия са имали предходна експозиция на TNF-инхибитори.

Авторите анализират риска за поява на всякакъв вид псориазис, непустулозен и пустулозен псориазис сред обхванатата популация, позовавайки се на броя въведени кодове от МКБ-10, както и на данни за две поредни предписания на аналози на вит. D.

Общо 1 471 пациенти (1.4%) развиват псориазис; при 1,332 е диагностициран непустулозен, при 127 палмо-плантарен, а при 12 генерализиран пустулозен псориазис. 

Честотата на поява на която и да е от формите на заболяването е 3.0 на 1000 човеко-години (95% доверителен интервал (CI); 2.9-3.2) при пациентите на конвенционална терапия и 7.8 на 1000 човеко-години (95% CI, 7.5-8.9) при участниците от групата на TNF-инхибиторите. В сравнение с конвенционалното лечение, рискът за развитие на пустулозен псориазис е двукратно по-висок сред приемащите TNF-инхибитори (отношение на риска (HR) 2.12; 95% CI, 1.87-2.40; P < .001). Рискът за развитие на пустулозен псориазис е над шест пъти по-висок сред групата на терапия с TNF-инхибитори (HR, 6.50; 95% CI, 4.60-9.23; P < .001).

Според изчисленията на авторите, експозицията, необходима за засягане на всеки допълнителен пациент, се равнява на 241 човеко-години за псориазис от всеки вид, 342 човеко-години за непустулозната и 909 за пустулозната форма при изчислена разлика в абсолютния риск 5 на 1000 човеко-години.

Източник:

  1. Thein D, Egeberg A, Skov L, Loft N. Absolute and Relative Risk of New-Onset Psoriasis Associated With Tumor Necrosis Factor-α Inhibitor Treatment in Patients With Immune-Mediated Inflammatory Diseases: A Danish Nationwide Cohort Study. JAMA Dermatol. Published online June 29, 2022. doi:10.1001/jamadermatol.2022.2360

https://www.medscape.com/viewarticle/976899