МЗ обяви местата за специализанти

Ясни са местата за специализанти в сферата на здравеопазването, финансирани от държавата. Те са описани в заповед на служебния здравен министър д-р Асен Меджидиев.

От нея става ясно, че местата за лекари, определени в базите за обучение, са 334. Други 52 са свободните места в структурите, които , които сключват договор с бази, защото те самите не са такива. Това са центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, държавните психиатрични болници и други лечебни заведения, които нямат одобрение от министъра на здравеопазването за обучение по съответната специалност.

Запазва се тенденцията при разпределението на местата от миналата година, като най-много са обявените места за специалностите обща медицина, анестезиология и интензивно лечение, съдова хирургия и нервни болести. Сред местата с най-малко бройки в специалностите лицево-челюстна хирургия, клинична хематология, детска психиатрия, кожни и венерически болести, неврохирургия, съдова хирургия.

Определени са и 7 места за медицински сестри и акушерки, както и 4 за лекари по дентална медицина.

Обучението на специализантите трябва да започне не по-късно от 31.03.2023 г.

Припомняме, според Наредбата за реда на специализациите в сферата на медицината Регионалните здравни инспекции уведомяват Министерството на здравеопазването за броя на обявените от базите за обучение свободни длъжности за специализанти по специалности два пъти годишно – до 15 юли и до 15 януари.

През миналата година, с промяна в реда за специализациите отпадна ангажиментът бъдещите лекари да работят в лечебно заведение у нас, ако обучението им е било финансирано от държавата.

Държавата подпомага по различни начини специализантите у нас. За класираните по клинични специалности за целия период на обучение се финансирана таксата за теоретично обучение и таксата за обучение по модули и раздели, които не могат да бъдат проведени в основната база за обучение. За тях се осигурява и възнаграждение в размер на не по-малко от 2,5 минимални работни заплати за страната. За неклиничните специалности и за бъдещите стоматолози държавата финансира само таксите за теоретично и практическо обучение.

Обявяването на свободните места обаче не означава, че те със сигурност ще бъдат заети. Справка, изготвена от Министерството на здравеопазването за Medical News за 2021 г., показа, че по-голямата част от местата, с които държавата подпомага бъдещите кадри в сферата на здравеопазването у нас, остават незаети. Така през 2021 година местата, подпомогнати от държавата, бяха 254. Заетите от тях обаче бяха едва 86, а свободните – 168 или над 66% от всички обявени от държавата.