Рисковите фактори в детството – ключови за сърдечно-съдови проблеми в зряла възраст

Въпреки продължаващата пандемия от COVID-19, учените са постигнали важни успехи през 2022 г. в борбата срещу сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ). Това сочи годишният преглед на Американската сърдечна асоциация (AHA) на основните научни разработки в областта. Анализът е публикуван през май в New England Journal of Medicine.

„Научните изследвания са от ключово значение за намаляване на глобалното бреме на сърдечните заболявания и инсулта. Изминалата година ни донесе някои много богати научни открития, които смятам, че ще окажат истинско въздействие“, заяви д-р Мариел Джесъп, главен научен и медицински директор на AHA.

В анализа се отбеляза, че за първи път стабилни данни са предоставили пряка връзка между рисковите фактори в детството и сърдечно-съдовите събития по-късно в живота. През изминалата година фокус на сравнителните анализи е бил дали рисковите фактори в детството (във възрастта от 3 до 19 години) са свързани със сърдечно-съдови събития в зряла възраст (след 35-годишна възраст).

Международният консорциум за сърдечно-съдови заболявания в детската възраст е излязал с констатация, че няколко традиционни рискови фактора за ССЗ, присъстващи при деца и юноши, са свързани със сърдечно-съдови събития три или повече десетилетия по-късно. Проучването се фокусира върху индекса на телесната маса (ИТМ), систолното кръвно налягане, тютюнопушенето и нивата на общия холестерол и триглицеридите.

Индивидите с най-високо ниво на рискови фактори в детството са имали и най-висок риск от по-късни сърдечносъдови събития. Въпреки това, дори леко повишените рискови резултати, които биха се считали за средни за деца, са свързани с по-висок риск от сърдечно-съдови събития в сравнение с тези, които са имали най-ниски нива на рисков фактор в детството.