Сутрешната скованост предшества развитието на ревматоиден артрит при пациенти с артралгия

Сутрешната скованост (СС) е характерен клиничен белег на ревматоидния артрит (РА) и е асоциирана с маркери на системно и локално възпаление.  При пациентите с артралгия СС е важен симптом, сочещ към развитие на РА (т.е. клинично суспектна артралгия (КСА)). При КСА СС се смята за отражение на възпалителния процес, но това не е било обект на проучване до момента. С цел установяване дали СС при пациенти с КСА е асоциирана със системно и ставно възпаление, Krijbolder DI et al. проследяват 575 пациенти с КСА, които преминават през лабораторни изследвания и 1.5T- ЯМР с контраст на ръката и на дисталната част на ходилото. Освен това е оценено и значението на продължителността на СС (≥30, ≥60, ≥120 мин).

195 (34%) от пациентите с КСА съобщават за СС. Те често са със субклиничен синовит  (34% сравнено с 21%, OR 1.95 (95%CI 1.32–2.87)), субклиничен теносиновит (36% сравнено с 26%, OR 1.59 (1.10–2.31)) и повишени стойности на С-реактивния протеин CRP (31% сравнено с 19%, OR 1.93 (1.30–2.88)), отколкото участниците без СС. В последвал анализ става ясно, че субклиничният синовит (OR 1.77 (1.16–2.69)) и CRP (OR 1.78 (1.17–2.69)) са независимо асоциирани с СС. При пациентите с КСА, които по-късно биват диагностицирани с РА и които ретроспективно погледнато са в състояние „пре-РА“ по време на изявата на артралгията, СС е по-силно асоциирана със субклиничния синовит (OR 2.56 (1.04–6.52)) и с  CRP (OR 3.86 (1.45–10.24)). Освен това, установените асоциации стават по-силни с нарастване на продължителността на СС. 

В заключение, възпалението има връзка със СС още по време на фазата на КСА, която предшества клиничната изява на артрита. Направените изводи внасят светлина в разбирането на СС при оценка на артралгията в клинични условия. 

Източник:

  1. Krijbolder DI, Wouters F, van Mulligen E, van der Helm-van Mil AHM, Morning stiffness precedes the development of RA and associates with systemic and subclinical joint inflammation in arthralgia patients, Rheumatology, 2021;, keab651, https://doi.org/10.1093/rheumatology/keab651

https://academic.oup.com/rheumatology/advance-article/doi/10.1093/rheumatology/keab651/6353177?rss=1