Спондилоартрит при пациенти с остър преден увеит

Над половината от пациентите с неинфекциозен остър преден увеит (ОПУ), които търсят консултация с офталмолог, са диагностицирани със спондилоартрит (СпА), става ясно от кръстосано изследване, публикувано в сп. Arthritis & Rheumatology.

В периода от юли 2017г. до април 2021г. Rademacher et al. проследяват проспективно 189 пациенти с неинфекциозен ОПУ, прегледани в офталмологични клиники в Берлин. Участниците биват консултирани с ревматолог и преминават през рентгеново изследване на таз при наличие на болки в гърба, както и през ЯМР на сакроилиачните стави независимо от наличието или липсата на болкови оплаквания. Средната възраст на пациентите е 41г., а 54.5% от тях са мъже. 

От 189-те участници с ОПУ, при 106 е диагностициран СпА, при 74 от които (70%) това е първо установяване на ревматологичното заболяване. При 99 (93%) от пациентите със СпА става въпрос за аксиална форма, а при 7 (7%)- за периферен СпА.

Последващ анализ установява, че мъжкият пол (OR 2.1; 95% доверителен интервал (CI) 1.1-4.2), положителният резултат по отношение на HLA-B27 (OR 6.3; 95% CI 2.4-16.4), повишените стойности на C-реактивният протеин (OR, 4.8; 95% CI, 1.9-12.4) и псориазисът (OR, 12.5; 95% CI, 1.3-120.2) за значително асоциирани с СпА. Не са установени офталмологични фактори, предразполагащи към СпА.

Авторите отбелязват, че при всички пациенти е направен ЯМР на сакроилиачните стави, въпреки че при няколко е бил показан такъв на гръбначния стълб. Освен това не е взето под внимание актуалното лечение на ОПУ, което означава, че при пациентите, приемащи биологични лекарства, е възможно пропускане на поставянето на диагнозата СпА поради замаскирането на симптомите от страна на опорно-двигателния апарат. 

Източник:

  1. Rademacher, J., Müllner, H., Diekhoff, T., Haibel, H., Igel, S., Pohlmann, D., Proft, F., Protopopov, M., Rios Rodriguez, V., Torgutalp, M., Pleyer, U. and Poddubnyy, D. (2022), Keep an Eye on the Back: Spondyloarthritis in Patients with Acute Anterior Uveitis. Arthritis Rheumatol. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1002/art.42315

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showCitFormats?doi=10.1002%2Fart.42315