Симптоми на безсъние и заболеваемост от сърдечна недостатъчност

Сърдечната недостатъчност (СН) се разпространява с мащабите на епидемия и представлява сериозен проблем за общественото здраве. До момента няма достатъчно информация за проспективните асоциации между клиничните белези на безсънието и заболеваемостта от СН. Mahmood et al. анализират асоциациите между вариращите във времето симптоми на безсънието (затруднение в заспиването и в поддържането на съня, ранно сутрешно събуждане и чувство за непълноценен сън) и заболеваемостта от СН. 

Необходимата информация е получена от изследването Health and Retirement Study, обхващащо извадка от 12 761 американци на средна или в напреднала възраст (над 50г., средно 66.7г., 57.7% жени), които не са със СН в началото на проследяването през 2002г. Те биват проследявани за развитие на СН в продължение на 16г. 

В началото 38.4% от участниците съобщават за поне един симптом на безсъние, а в хода на проследяването 1 730 от всички обхванати са диагностицирани с СН.

Пациентите, съобщаващи за едно (HR=1.22; 95% CI: 1.08–1.38), две (HR=1.45; 95% CI: 1.21–1.72), при (HR=1.66; 95% CI: 1.37–2.02) или четири (HR=1.80; 95% CI: 1.25–2.59) оплаквания, свързани с безсъние, са с по-висок риск за СН, отколкото асимптоматичните участници. Изпитващите затруднение със заспиването HR=1.17; 95%CI: 1.01–1.36), с поддържането на съня (HR=1.14; 95% CI: 1.01–1.28), оплакващите се от ранното сутрешно събуждане (HR=1.20; 95% CI: 1.02–1.43) и от непълноценен сън (HR=1.25; 95% CI: 1.06–1.46) също са с по-голяма вероятност за развитие на СН. 

Според резултатите от разгледаното проучване, симптомите на безсъние, както по отделно, така и в комбинация, са асоциирани с по-голяма заболеваемост от СН, което означава, че е необходим по-подробен скрининг  за СН сред популацията със смущения в съня. 

Източник:

  1. Mahmood A, Ray M, Dobalian A, Ward KD, Ahn SN, Insomnia symptoms and incident heart failure: a population-based cohort study, European Heart Journal, 2021;, ehab500, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab500

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurheartj/ehab500/6352589?redirectedFrom=fulltext