Личните лекари с критики по Наредбата за НЗИС в частта за е-идентификацията

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари излезе със становище по повод предстоящото обнародване на дългоочакваната наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Анализът на последните текстове в проекта на Наредбата показва, че не е обърнато необходимото внимание на електронната идентификация на гражданите, както и други проблеми, отбелязват от НСОПЛБ.

Остарялата нормативна база отговаря на изискванията за работа с документи на хартиен носител и не създава условия за работа с електронни документи. Това несъответствие не е напълно преодоляно и в предвидената за скорошно публикуване Наредба в частта за електронна идентификация на пациентите, за която се предвижда да се осъществява чрез архаични методи – подпис с химикал върху хартия или трудоемки варианти– например с таблети и хартиени декларации, отбелязват от там.

От сдружението допълват, че в Наредбата за НЗИС трябва да се добавят и други общоприети методи на електронна идентификация, като електронна здравна карта и мобилно приложение за идентификация, разработено от Министерството на електронното управление. В Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги следва да се допълни възможност за автоматично признаване на равностойността на използването и подписването с електронна здравна карта, пентаблет, SMS парола, мобилен КЕП, мобилно приложение с тази на саморъчния подпис при използване и документиране на медицински дейности.

Според сдружението са необходими законови промени за своевременното внедряване на коментираните методи за електронна идентификация при осъществяване на здравни услуги за населението. Необходимо е надграждане на НЗИС с дигитализация на процесите в здравеопазването, което е същинското електронно здравеопазване и дава възможност на институциите по определени правила и ниво на достъп да получават директно от НЗИС данни с възможност за електронна обработка, вместо да разчитат на ръчно написани на хартия отчети от изпълнителите на медицински без възможност за електронна обработка, посочват от там, допълвайки, че това изисква промени в редица наредби, които от НСОПЛБ са готови да представят допълнително.

От сдружението на общопрактикуващите лекари посочват и редица предимства от внедряването на достъпна и еквивалентна на саморъчния подпис електронна идентификация.

С пълното становище може да се запознаете ТУК.