160 000 деца обхванати в програмата за силанизиране на зъби

160 000 деца са обхванати в програмата за силанизиране на зъби за период от 11 години. Това стана ясно на прескоференция на Българския зъболекарски съюз на тема „Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 години в България 2021-2026 г.“ Основните цели на програмата са да ограничи разпространението на зъбния кариес в групата на децата на възраст между 5 и 8 години чрез силанизиране на първите постоянни дъвкателни зъби, както и да се повиши информираността на деца, родители, учители, медицински специалисти относно силанизиране като метод за профилактика на кариеса.

Силантите предпазват от кариес, като образуват бариера между зъба и бактериите, които водят до кариес. При силанизирани зъби се наблюдава намаляване на кариеса 70-75% в сравнение с несиланизирани зъби, а само три месеца след поставянето на силанта броят на микроорганизмите в зъбната фисура намалява около 300 пъти, обясниха от съсловната организация.

“Програмата за профилактика на оралното здраве на децата започна през 2010 г. със скрининг на децата, разделени в три възрастови групи, като обхвана 20 161 деца. Резултатът, който тогава се установи, бе, че в над 98% от детските усти има поне по един кариес, което води до усложнения”, заяви д-р Борислав Миланов, секретар на съсловната организация. През годините до днес обхванати от програмата са вече над 160 000 деца от цялата страна, а броят на силанизираните зъби е около 500 000.

Програмата е всеобхватна и освен че запознава родителите със състояноето на денталното здраве на техните деца, включва и възпитание за правиланата устна хигиена, възпитание, свързано с правилното хранене, което е неразделна част от профилактиката. Тя е свързана с това как и по какъв начин родителите да обръщат внимание и да полагат грижи за своите деца“, допълни още д-р Миланов.

Той припомни, че програмата е напълно безплатна за родителите и от тях не се изискват никакви документи, освен информирано съгласие за извършване на процедурата. Една година след силанизирането децата се проследяват, за да се провери състоянието на силантите и ако е необходимо, да се нанесат корекции.

Председателят на Българския зъболекарски съюз (БЗС) д-р Николай Шарков се спря на връзката между оралните заболявания и общото здравословно състояние. „Има връзка между оралните заболявания и общите заболявания. Има широк спектър на орални заболявания, които остават незабелязани за хората или биват пренебрегнати от тях. Парандотозата, зъбната ерозия, преканцерозите в устната кухина, както и ракът на устната кухина водят до последици, свързани с общото здраве като сърдечно-съдови заболявания, повишен риск от инсулт, от диабет, както и до по-лоша прогноза до редица заболявания, сред които хроничните бъбречни заболявания. Нелекуваните орални заболявания засягат половината от световното население“, посочи той. „Профилактиката на оралните заболявания е профилактика на общите заболявания, но това се разбира трудно от населението“, отбеляза проф. Шарков. Председателят на БЗС бе категоричен, че тази дейност трябва да е задължение на държавата, а не на здравно-осигурителната система или на застрахователите.

Представителите на БЗС се спряха и на някои трудности, свързани с реализацията на програмата. „Ние не можем да стигнем до семействата. Не можем да влезем в домовете на хората, не можем да стигнем добре до родителите“, заяви д-р Светослав Гачев, зам.-председател на УС на БЗС. Според проф. Шарков програмата и ползите от нея трябва да бъде по-активно представяна на вниманието на педиатрите. Д-р Миланов посочи, че препоръките са програмата да започва през май, а в момента тя се изпълнява в месеците септември, октомври и ноември.

Доц. Виктория Жекова, ръководител на програмата за силанизиране на детските зъби, посочи, че според предварителните данни тази година се очаква ръст от 130% на обхванатите деца спрямо последните две пандемични години, в които е бил регистриран спад между 30 и 40%.

Родители имат право да изберат всеки лекар по дентална медицина, който работи по програмата. Ангажирани в нея са близо 500 дентални специалисти. Пълният списък на изпълнители се намира на интернет-страницата на програмата www.oralnaprofilaktika.bg като повече информация е достъпна и на телефон 0800 1 45 46.

Полина Тодорова