Гликемичен контрол и прицелни стойности при пациенти в напреднала възраст със захарен диабет тип II

Пациентите в напреднала възраст са с повишен риск от нежелани лекарствени реакции след прием на противодиабетни медикаменти и разполагат с ограничено време за извличане на полза от стриктен гликемичен контрол. По тази причина Американската асоциация по диабета (ADA) спазва либерални таргети при този контингент като в момента прицелната стойност на гликирания хемоглобин (HbA1c) е <7.5% за пациенти в напреднала възраст без сериозни придружаващи заболявания, <8% за тези с няколко съпътстващи хронични състояния и избягване на симптоматична хипергликемия (без специфичен таргет) при болните в тежко общо състояние. Освен това, според препоръките на ADA “при някои пациенти в напреднала възраст гликемичният контрол би могъл да бъде по-либерален като част от индивидуализирания подход за лечение“. 

С цел оценка дали клиничната практика се движи в синхрон с развиващите се препоръки в периода от 2001г. до 2018г., Le P et al. анализират гликемичния контрол сред близо 3500 американци със захарен диабет тип II (ЗДТII) на възраст над 65г. като всяко изследване на HbA1c се сравнява с гликемичния таргет на ADA за съответната година според състоянието на всеки пациент. За периода от 2001г. до 2018г. делът от пациенти със стойности на HbA1c ≥1% под зададения таргет нараства от 16% до 43%. Половината пациенти под тези стойности приемат медикаменти, асоциирани с хипогликемия. Сред участниците в тежко общо състояния, приемащи противодиабетна терапия, повече от половината са с HbA1c ≥1% под прицелната стойност. 

Коментар:

Пациентите в неблагоприятно здравословно състояние са с най-голяма вероятност за  HbA1c под таргета, както и да приемат медикаменти, асоциирани с хипогликемия, което показва разлики в актуалния гайдлайн и клиничната практика. 

Източници:

  1. Le P et al. Adherence to the American Diabetes Association’s glycemic goals in the treatment of diabetes among older Americans, 2001–2018. Diabetes Care 2022 May; 45:1107. (https://doi.org/10.2337/dc21-1507. opens in new tab)
  2. Pilla SJ et al. Individualized glycemic goals for older adults are a moving target. Diabetes Care 2022 May; 45:1029. (https://doi.org/10.2337/dci22-0004. opens in new tab)

https://www.jwatch.org/na55030/2022/06/22/glycemic-targets-older-adults-with-type-2-diabetes