Електронното отчитане на лекарите по дентална медицина – от 1 февруари

Задължителното електронно отчитане на лекарите по дентална медицина от извънболничната помощ към НЗОК се отлага с три месеца. Така това изискване ще влезе в сила на 1 февруари 2023 година, става ясно от анекса към НРД, обнародван в „Държавен вестник“.

Според Националния рамков договор за денталните дейности, електронното отчитане на зъболекарите към НЗОК трябваше да стане задължително условие за заплащане на дейността им от началото на ноември. С анекса към НРД този срок се отлага.

Темата е обсъждана и на по време на заседание на Надзорния съвет на Касата, се разбира от стенограма от разговора, проведен на 8 ноември.

Председателят на Надзорния съвет и заместник-здравен минстър д-р Златанов посочва, че е имало среща по въпроса в МЗ. „Денталните медици изявиха своето желание и молба да се отложи отчитането им в електронната система заради неготовност на софтуера, заради възрастта на повечето от колегите им, на които им трябва повече време, за да свикнат и като цяло им казахме на тази среща, че в никакъв случай няма да отменим това задължение да се отчитат електронно, обаче може би действително поради причините, които изтъкнаха, да го отложим във времето“, посочва той.

Според Андрей Дамянов, който представлява пациентите в Надзора, такъв тип отлагане само допълнително уврежда интереса на пациентите. „Националната здравно-информационна система ние много отдавна искаме да бъде въведена максимално бързо. Подобни отлагания наистина пречат и са във вреда за развитието на цялата ни здравна система“, заявява т ой. По думите му отлагането трябва да е един месец и да започне от 1 декември.

„Както всички останали техни колеги в хуманната медицина съумяха да си нагласят и софтуерите, и да се съобразят със своите възрастови характеристики, така смятам, че и денталните лекари не са по-ниско интелигенти от лекарите. Така че не виждам някакъв проблем това нещо да се случи. За нас това е приоритет и ние държим Националната здравно-информационна система да заработи в пълния си капацитет максимално бързо“, казва той.

Прочетете още по темата