Нужни са спешни действия за осигуряване на достъп до медицински храни

Необходими са спешни действия за осигуряване на достъп до медицински храни на всички нуждаещи се пациенти. За това настояват в писмо до президента, парламентарните групи и здравните власти от Националната мрежа за децата и сдружение „Общност Мостове“, подкрепени от лекари, родители и представители на 24 граждански организаци.

В 21 век е недопустимо хора да умират от глад заради нерешени административни проблеми, категорични са те.

В момента множество храни за медицинска употреба не се поемат от Националната здравноосигурителна каса – това са храни за ентерално приложение, за редки заболявания, лекувани в домашни условия, за употреба по време на болнично лечение на пациенти без клиничка пътека. Това поставя стотици хора в ситуация, в която разчитат единствено на собствени или дарителски средства, за да си набавят жизнено необходимата им медицинска храна. Поради икономическата бариера, има случаи на деца и млади хора, починали вследствие на недохранване. Хора, буквално загинали заради глад. Проблемите са налице от над 11 години, а от подадените сигнали и молби до момента няма резултат, се посочва в него.

Сред основните проблеми, поради които пациентите остават без медицинска храна, са широкият спектър диагнози, които водят до състояние на невъзможност за приемане на храна по обичайния начин, липса на кодове в регистъра на заболяванията и нужда от актуализиране на списъка с медицински храни, които се реимбурсират от НЗОК. Дори за одобрените в него заболявания към момента липсва течна форма на храните.

Грижата за храненето на пациентите е основно човешко право, категорични са авторите на писмото. Те обръщат внимание, че необходимостта от осигуряване на безплатен достъп до храни за специални медицински цели е ясно заявена и от редица национални и европейски организации – България получи писма от Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене и от Председателя на Комитета по хранене на Германското общество за педиатрична медицина и медицина за възрастни. Нещо повече, становището на Българското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене категорично заявява, че с приложението на ентералните храни всъщност разходите на здравната система за обгрижването на децата намалява съществено, тъй като навременната и правилната им употреба предотвратява усложненията при пациентите, се посочва в позицията.

В нея се настоява в спешен порядък да бъде създаден план с ясни срокове и посочени отговорни лица, който да осигури реимбурсирането на медицинските храни за лишените от това пациенти – деца и хора над 18 години, чието медицинско състояние налага приложението на тези храни.

Авторите на писмото настояват да се създаде механизъм, който позволява добавянето на код за малнутриция/ малдигестия към основната диагноза/ заболяване – съгласно МКБ-10 това са кодовете Е43, Е44 и Е46. Според тях трябва и да се актуализира списъкът на видовете медицински храни, които да бъдат добавени към Списъка с диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Друго искане е да се изготви финансов разчет според броя пациенти с нужда от медицински храни. Също така се настоява, при първа възможност, да се обяви договаряне с фирмите производители за доставка на медицински храни, включително течни форми, според актуализирания списък.

Нужно е и да започне воденето и изграждането на регистър на пациентите в България, които имат нужда от специална медицинска храна. Организациите приветстват обявеното в публичното пространство намерение на Министерството на здравеопазването да създаде работна група с участието на лекари и специализирани граждански организации, която да работи за разрешаването на проблема. Те обаче настояват за изработването на ясен план със срокове и отговорници, писмени протоколи от заседания и доклади за напредъка, които да бъдат достъпни за членовете на работната група и при смяна на кабинета, както и специално внимание от страна на парламентарните групи върху развитието на този проблем.