Спазването на здравословен хранителен режим намалява риска от подагра при жените

През последните десетилетия се наблюдава повишаване на заболеваемостта от подагра сред женската популация. В сравнение с протичането на заболяването при мъжете, подаграта при жените е по-силно асоциирана с коронарна болест на сърцето, захарен диабет, хронично бъбречно заболяване и други болести.

Въпреки това, въпросът дали спазването на здравословен хранителен режим води до понижаване на риска от подагра сред жените, остава без отговор. В рамките на разгледаното кохортно проучване, авторите определят асоциациите между базираните на актуалните препоръки модели на здравословно хранене и риска от подагра сред 80 000 участнички в изследването Nurses’ Health Study. Пациентките попълват въпросници относно техните хранителни навици на всеки две години в периода между 1984г. и 2018г. 

Скоровете са комбинация от четири модела на хранително поведение с кардио-метаболитни ползи: т. нар. Диетичен подход за овладяване на артериалната хипертония (Dietary Approaches to Stop Hypertension /DASH), Средиземноморска диета, Алтернативен индекс за здравословно хранене (Alternative Healthy Eating Index/AHEI) и Prudent. В хода на проследяване от 34г.  са регистрирани 3890 случаи на подагра, потвърдени с преглед при специалист.

При разделяне на пациентките в пет групи според степента на спазване на диетата, жените в петата с най-стриктнo придържане са със значително по-нисък риск от подагра от тези с най-свободен хранителен режим по отношение на DASH (редукция на риска с 32%), Mediterranean (редукция на риска с 12%), AHEI (редукция на риска с 21%) и Prudent (редукция на риска с 25%). Тази зависимост се запазва при взимане предвид на приемът на диуретици, на консумацията на алкохол, на индекса на телесната маса и на наличието на менопауза. Участничките с телесна маса в нормата и с най-добро придържане към DASH са с 68% по-нисък риск от подагра от тези с телесна маса над нормата и със затлъстяване които в най-малка степен спазват DASH модела.

Коментар:

Както при всяко друго обсервационно проучване, получените резултати крият риск от неточности и неправилна интерпретация. Въпреки това, направените изводи са напълно правдоподобни, а именно, че придържането към здравословен хранителен режим намалява риска от подагра при жените. 

Източник:

  1. Yokose C et al. Adherence to 2020 to 2025 dietary guidelines for Americans and the risk of new-onset female gout. JAMA Intern Med 2022 Jan 31; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.7419. opens in new tab)

https://www.jwatch.org/na54577/2022/02/10/adherence-healthful-dietary-patterns-reduces-risk-gout