Министър Меджидиев смени директора на „Александровска“ след разногласия за дълговете на болницата

Здравният министър д-р Асен Меджидиев обяви, че сменя директора на УМБАЛ “Александровска” д-р Атанас Атанасов. Новият директор, до провеждане на конкурс, е проф. Атанас Йонков, който е ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия на Медицинския университет и работи в Първа хирургия на Александровска болница.

Смяната на директора се случва на фона на обвинения между здравния министър и ръководството на лечебното заведение за дълговете, натрупани и в периода на управление на Атанасов. По-рано д-р Меджидиев заяви, че просрочените задължения, натрупани от новото ръководство на болницата, възлизат на над 23 милиона лева.

От лечебното заведение отговориха, че сумата за този период е около 9 млн. лв. и изразиха съмнение за достоверността на данните на одиторите. От болницата свикаха и пресконференция, на която коментираха и информацията, публикувана от МЗ, обявена като резултат от извършен одит и изготвен доклад на Вътрешния одит на министерството, отбелязвайки, че той не е предоставен за становище на ръководството на лечебното заведение. Ръководството на болницата определи и за неверни част от констатациите на ведомството.

Мотивите, с които от МЗ пристъпват към смяната на директора са констатициите в одитния доклад на ведомството, влошени финансови показатели, реален риск от декапитализация и фалит на УМБАЛ „Александровска“, както и серия от пропуски от страна на ръководството на болницата, които поставят в риск усвояването на отпуснатия заем от държавата.

„Натрупаните просрочени задължения към доставчици от последната година – 2021 г. в размер на 23 500 хил. лв. надхвърлят финансовите ресурси на лечебното заведение, които се генерират от дейността му“, твърдяха от МЗ. Също така, от там посочиха, че „наличието на просрочия за медицински изделия е индикатор, че паричният поток не се управлява по предназначение на постъпилите средства, констатират одиторите. Въпреки лошото финансово състояние, дружеството не се възползва от отпуснатите целеви капиталови субсидии, а се стига до възстановяване на средства по неусвоени капиталови субсидии в общ размер на 772 481,47 лв. по погасителен план за срок от 36 месеца“, сочат проверката на МЗ.

От УМБАЛ „Александровска“ опровергаха част от констатациите в одитния доклад.

По отношение на твърдението „За периода 30.06.2021г. до 31.08.2022г. ръководството на УМБАЛ “Александровска” ЕАД е допуснало увеличаване на просрочените задължения до размер на 24 250 740 лв. Сумата на просрочията представлява 61,69% от общия размер на задълженията към тази дата и води до много висок риск от изпадане в неплатежоспособност и невъзможност за осъществяване на лечебна дейност.“. Твърдението, че за периода 30.06.2021г. – 31.08.2022г. ръководството на УМБАЛ „Александровска” ЕАД е допуснало увеличаване на просрочените задължения със 24 250 740 лв., е невярно. Сумата на нарастване на дълга за този период е значително по-малка от посочената в съобщението, а именно – 9,3 млн. лв., твърдят от ръководството на болницата.

От там уточняват, че по отношение на просрочените задължения към 30.06.2021 г. те са в размер на 28 476 399 лв., а към 31.08.2022 г. същите са в размер на 37 827 918 лв. За периода е извършено погасяване на задължения в размер на 44 275 476 лв., което е довело да намаляване на темпа на растеж на просрочените задължения, отбелязват от болницата.

По отношение на общите задължения към 01.06.2021 г. те са в размер на 42 078 654 лв., а към 31.08.2022 г. те са в размер на 44 056 198 лв.

По отношение на натрупаните просрочени задължения към доставчици от последната година в размер на 23 млн. 500 хил. лв. от болницата твърдят, че те са натрупани основно в периода от 31.03.2021г. до 30.06.2021г., т.е. преди встъпването в длъжност на настоящото ръководство. В течение на само три месеца, предходните органи на управление на лечебното заведение са увеличили просрочените задължения с 20,3 млн. лв. Причините за това са добре известни на МЗ, заявяват от болницата.

От там посочват че ръководството на лечебното заведение не е давало съгласие за учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на търговец на медикаменти в размер на 2 500 000 евро, както и че не отговаря на истината твърдението, че е допуснато неспазване на Закона за счетоводството и начисляване на задължения към доставчици не към момента на възникването както и други констатации на МЗ. С цялата позиция на ръководството на болницата може да се запознаете ТУК.

В отговор д-р Меджидиев определи “днешното говорене на ръководството на болницата като политическо”. Не ви ли звучи смешно – “Натрупах само 9 млн. лв.“, попита риторично той по повод думите на директора на УМБАЛ “Александровска” д-р Атанасов.

Той посочи, че след като от УМБАЛ „Александровска“ са оспорили данните от докладите, здравното министерство им е дало правото да обяснят несъответствията, за които претендират. „В рамките на среща, на която ги поканих, в присъствието и на одиторите, от „Александровска“ болница обясниха, че одитът не е верен, а той е извършен на базата на документи, които са получени от лечебното заведение“, посочи здравният министър. Въпреки това д-р Меджидиев е изискал Звено „Вътрешен одит“ да извърши проверка отново, резултатите от която потвърждават направените при първата проверка констатации. От проверката се вижда, че натрупаните просрочия от над 23 млн. лв. не са с предишна дата, а само за периода 30.06.2021 г. – 31.08.2022 г., поемани са финансови задължения по нови договори, без да се спазва редът на погасяване на старите, разделяни са обществени поръчки, провеждани са договаряния с фирми без законово основание за това, ръководството не е представило и не е изпълнявало бизнес програма по Закона за публичните предприятия.

Здравният министър подчерта, че е политически безпристрастен, водил е разговори с всички заинтересовани страни, в т.ч. с Медицински университет – София, с Българския Червен кръст, като целта е „Александровска“ болница да бъде стабилизирана и в тази връзка не приема политизирането на темата. До крайното решение на МЗ се стигна след потвърдителния доклад на „Вътрешен одит“, заключи министърът

Поемани са нови договори, без да се спазва редът на погасяване на старите. Ръководството не е представило и не е изпълнявало бизнес програма по Закона за публичните предприятия, допълни още той. 

Случващото се в УМБАЛ „Александровска“ стана повод за декларация от „Продължаваме промяната“. В становище от там твърдят, че през последната седмица тече информационна кампания, която подготвя смяна на ръководството в най-старата българска университетска болница – столичната “Александровска”. Това се случва дни преди здравното заведение да получи държавен заем от 35 млн. лв., с който да се отърве от част от заробващите дългове и лихви, оставени от бившия директор, а по-късно и министър на здравеопазването на ГЕРБ Костадин Ангелов. Преди 10 г. Александровска болница беше в цветущо здраве и без дългове. След това, само за седем години, управлението на ГЕРБ я доведе до ръба на фалита.”, твърди доц. Антон Тонев от партията в позиция, изпратена до медиите. 

Според становището на ПП се правят опити на сегашното ръководство на Александровска, назначено от служебното правителство през 2021 г., да бъде вменена вина за наследеното ѝ тежко финансово състояние. Очевидната цел е то да бъде заменено с “правилен” директор, който да насочи милионите от очаквания заем към черната каса на ГЕРБ, вместо за решаване на тежките финансови проблеми на здравното заведение.