Приемът на TNF-инхибитори в хода на бременността е асоцииран с по-голяма телесна маса на новородените при майки с ревматоиден артрит

Според датско проспективно кохортно проучване, публикувано в сп. Annals of the Rheumatic Diseases, жените с добре контролиран медикаментозно ревматоиден артрит (РА), приемали инхибитор на тумор некрозис фактора (TNF), раждат деца с по-голямо тегло, без това да е съпроводено с повишен риск от усложнения. 

Изследването включва 188 участнички от PreCARA и е фокусирано върху проследяване на жени с ревматологични заболявания по време и след бременността. 

Пациентките, включени в PreCARA, биват внимателно проследявани и лекувани с терапевтичен подход, чиято цел е поддържане на минимална активност на болестта, включително използване на TNF-инхибитори. 

Hieronymus et al. оценяват пациентките на всеки 3 месеца преди настъпване на бременността, последвано от прегледи и лабораторни изследвания на всеки триместър, както и на 6-та, 12-та и 26-та седмица след раждането. Активността на заболяването е оценена спрямо Системата за оценка на активността на заболяването в 28 стави (DAS28). От крайния анализ са изключени ражданията на близнаци и други автоимунни заболявания, освен РА.

Според резултатите, употребата на TNF-инхибитори по време на бременността (n = 92 участници) не увеличава риска за вродени малформации или секцио по спешност. Докато РА е асоцииран с раждане на малък за гестационната възраст плод, TNF-инхибиторите са свързани със значително увеличване на теглото при раждане и по-малък брой малки за гестационната възраст новородени, дори при взимане предвид на редица фактори, сред които е активността на болестта. Същевременно приемът на тези медикаменти не е асоцииран с новородени с телесна маса над нормата. 

Ефектът от TNF-инхибиторите е най-голям, когато се приемат през третия триместър.  

“Възможно е да се предположи, че терапията с TNF-инхибитори по време на бременността подпомага развитието на плацентата и по този начин стимулира растежа на плода чрез балансиране на про и антиинфламаторните цитокини и с увеличаване на броя и активността на Т-лимфоцитите“, заявяват авторите. 

Източник:

  1. Smeele HTW, Röder E, Mulders AGMGJ, et al Tumour necrosis factor inhibitor use during pregnancy is associated with increased birth weight of rheumatoid arthritis patients’ offspring Annals of the Rheumatic Diseases  Published Online First: 11 July 2022. doi: 10.1136/ard-2022-222679

https://www.medscape.com/viewarticle/978175

Прочетете още по темата