Допълват ръководството по педиатрия

Обнародвани са промени в Наредбата за фармако-терапевтично ръководство по педиатрия – детска кардиология, става ясно от новия брой на Държавен вестник.

Основната причина за тях е включването в настоящото фармако-терапевтичното ръководство на допълнителна част втора „Детска ендокринология и болести на обмяната“. Медицинската специалност „Детска ендокринология и болести на обмяната“ обхваща познанията, уменията и преценките, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти в детска възраст със заболявания на ендокринната система и с болести на обмяната на веществата.

Ендокринологията изучава етиологията, патогенезата и клиничната изява на болестите на ендокринната система, разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Необходимостта от включването към ръководството по педиатрия е обусловена от факта, че заболяванията на ендокринната система и болестите на обмяната в детска възраст от раждането до 18-годишна възраст в голяма степен се различават от тези при пациентите над 18 години, се посочва в мотивите към проекта.

Очакваният резултат от прилагането на проекта е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите със заболявания в областта на детската кардиология и на детската на ендокринология и болестите на обмяната.

Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти. Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинските специалности „Детска кардиология“ и „Детска ендокринология и болести на обмяната“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия, гласят още те.

С новото ръководство може да се запознаете ТУК.

Прочетете още по темата