Конференция запознава студенти по медицина и млади лекари с редките форми на ангиоедем

Предстои конференцията “Rare Forms of Angioedema: Rising Stars Balkan Suтmmit”, която  има за цел да запознае студентите по медицина и младите лекари с темата Ангиоедем. Събитието ще се проведе в дните 6-8 октомври в Медицински Университет-София.

Регистрацията за събитието е безплатна за студенти по медицина и млади лекари (специализанти и докторанти). Крайният срок за региистрация е 27.09.2022 г.

Конференцията ще се проведе изцяло на английски език. Всички участници ще получат сертификат за участие.

Местата за регистрация са ограничени до 60 участници. Тези, които подадат резюме, ще бъдат разглегледани с предимство, уточняват организаторите.

Насърчаваме всеки студент по медицина в своята клинична част на обучение да изпрати абстракт и да участва активно в конференцията, посочват те.

Резюметата трябва да бъдат изпратени в следната форма на организационния комитет.

Примерни теми, които могат да се разгледат са: клинични аспекти, диагноза, диференциална диагноза и лечение на Ангиоедем и Хиперпермеабилитетни нарушения. Научно жури ще разпредели подадените резюмета за устни или постерни презентации.

Най-добрите абстракти ще бъдат публикувани в научното медицинско списание “Алергии. Хиперсензитивност. Астма.” (ISSN: 13121804). Отличилите се участници ще получат шанс да присъстват безплатно на Есенния Kонгрес по Алергология на Българското дружество по Алергология (през ноември 2022), Пловдив, България.

С програмата на събитието може да се запознаете тук.