Допълнителни места за сестри и лекарски асистенти в МУ-София

Отпускат се допълнително още 50 места за обучение на медицински сестри и 30 за лекарски асистенти в Медицинския университет в София. Това реши правителството с промяна на вече утвърдения брой на приема в държавните висши училища през учебната 2022-2023 година.

Така МУ-София ще обучава общо 337 студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за двете специалности. Мотивът за това увеличение е сериозният недостиг на медицински сестри в сектор „Здравеопазване“ и засилващият се интерес към професията на лекарския асистент, отбелязват от пресслужбата на кабинета.

Към момента обявените за прием места за лекарски асистенти от ВУЗ-а бяха 37, а за сестри 220.

Предложените изменения са по искане на ректора на МУ-София акад. Лъчезар Трайков и са подкрепени от Министерството на здравеопазването. „Най-същественият проблем на човешките ресурси в здравеопазването в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си. При тази професия недостигът на пазара на труда е изключително сериозен и е необходимо полагането на целенасочени усилия, за да може образователната система в средносрочен и дългосрочен план да започне да отговаря на идентифицираните потребности на здравната система от този вид медицински специалисти“, отбелязват и в доклада си към предложението от просвестното министерство.

От там отбелязват, че специалността „Лекарски асистент“ е нова, поради което броят на завършилите студенти е сравнително малък. Тенденцията в последните години е към увеличаване на броя на висшите училища, желаещи да провеждат обучение по тази специалност, както и на утвърждавания брой студенти.

По данни на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи на системата липсват над 30 000 медицински сестри.