Асоциации между скоростта на гломерулната филтрация с общата и сърдечно-съдовата смъртност при пациенти с диабетно стъпало и остеомиелит

Целта на разгледаното ретроспективно обсервационно проучване е да анализира асоциацията между изчислената скорост на гломерулната филтрация (eGFR) и усложненията при 199 пациенти с диабетно стъпало и остеомиелит (ДСО). Участниците са разделени в три групи според eGFR: нормална (eGFR ≥ 90), леко намалена (eGFR 60– 89) и умерено до тежко намалена бъбречна функция (eGFR < 60).

Проследяването трае средно 36 месеца, а крайните цели са обща смъртност и сериозни сърдечно-съдови инциденти (СССИ). По време на проследяването, летален случай се регистрира при 51 (25.63%) пациенти от 199, а 54 (28.72%) от 188 претърпяват СССИ като при 26 (48.15%) се стига до фатален изход.  Съпоставено с eGFR < 90 mL/min/1.73 m2, сред участниците с eGFR ≥ 90 mL/min/1.73 m2 се регистрира по-малка обща смъртност (HR = 0.43, 95% CI: 0.22– 0.85; P = 0.015) и СССИ (HR = 0.51, 95% CI: 0.27– 0.96; P = 0.038). Освен това, сравнено с eGFR < 90 mL/min/1.73 m2, стойността на eGFR ≥ 90 mL/min/1.73 m2 е независимо асоциирана с намален риск от обща смъртност (HR = 0.33; 95% CI 0.14– 0.76, P = 0.010) и СССИ (HR = 0.27; 95% CI 0.11– 0.65, P = 0.004) при мъжете, но не и сред жените. 

В заключение, редуцираната eGFR представлява рисков фактор за обща смъртност и СССИ сред хора с ДСО, като тази зависимост е особено валидна за мъжкия пол. 

Източник:

  1. Huang J, Li W, Wei S, Zhou X, Nong Y, Sun J, Zhai Z, Lu W. Associations of Estimated Glomerular Filtration Rate with All-Cause Mortality and Cardiovascular Mortality in Patients with Diabetic Foot Osteomyelitis. Int J Gen Med. 2021;14:4499-4509

https://doi.org/10.2147/IJGM.S323015

https://www.dovepress.com/associations-of-estimated-glomerular-filtration-rate-with-all-cause-mo-peer-reviewed-fulltext-article-IJGM