Загуба на слуха и постурална нестабилност

Според резултатите от няколко проучвания, загубата на слуха би могла да е рисков фактор за постурална нестабилност и за падания. С цел изучаване на тази връзка корейски автори провеждат изследване, обхващащо близо 4000 пациенти ( над 48г.; средна възраст 58г.) в рамките на кръстосано, популационно базирано проучване.

Всеки участник преминава през аудиометрия и модифициран тест за постурална нестабилност на Ромберг. Той включва първо изправен стоеж с отворени очи, след това същата позиция със затворени очи върху дебела подложка от полимерна пяна; постуралната нестабилност, дефинирана като невъзможност за поддържане на равновесие в изправен стоеж върху подложка за поне 20 секунди при затворени очи, се наблюдава при 3.3% от участниците.

След взимане предвид на възрастта и пола на участниците става ясно, че тези с умерено изразена загуба на слуха в едното или двете уши (праг >40 dB при аудиометрия) са със значително повишен риск от постурална нестабилност 

(OR 2.0–3.0).

Коментар:

Разгледаното проучване, показващо асоциацията между загубата на слух и проблемите с равновесието, потвърждава наблюденията на редица специалисти в тяхната клинична практика. Възможни механизми, обясняващи тази връзка, включват споделена дисфункция на кохлеарните и на вестибуларните органи и влиянието на слуха в ориентацията в околната среда. Ето защо е необходимо да се обсъди вероятността за проблеми с равновесието с всеки пациент, страдащ от загуба на слуха. 

Източници:

  1. Bang S-H et al. Association between hearing loss and postural instability in older Korean adults. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2020 Jun; 146:530. (https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.0293)
  2. Lubetzky AV. Balance, falls, and hearing loss: Is it time for a paradigm shift? JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2020 Jun; 146:535. (https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.0415)

J watch:

https://www.jwatch.org/na52064/2020/07/21/hearing-loss-and-postural-instability