Кандидатите за власт отново обещаха качество в здравеопазването, детски болници и по-високи заплати

Заявки за реформи в здравния сектор, които да осигурят качество и контрол на предлаганите услуги, но без „обличането“ им в подробни конкретни стъпки прозират от различните програми на кандидатите за власт. Някои от тях не се лишат и от откровено популистки идеи. Две седмици преди предсрочните парламентарни избори на 2 октомври представяме на вашето внимание ключовите моменти от програмите на основните кандидати за влизане в управлението на страната, свързани със здравната система.

ГЕРБ

ГЕРБ обобщава визията си за здравната сфера със слогана „Българите да са здрави, а не излекувани“ и посочват, че „реформите в сектор здравеопазване трябва да осигурят достъпа на всички хора (без дискриминация) до национално определен набор от необходимите промотивни, превантивни, лечебни, рехабилитационни и палиативни основни здравни услуги“.

От там обещават средното брутно месечно възнаграждение в края на мандата на лекар и магистър-фармацевт да достигне размера на 3 средни брутни работни заплати, на специалистите по здравни грижи – две, а на санитарите – една. ГЕРБ разписват 1400 евро средна брутна работна заплата за страната в края на четиригодишния мандат, ако управляват, което означава, че дават заявка за заплати в размер на 8400 лв. за лекар, за сестрите – две или 5600 лева, а за санитарите – една или 2800 лева

Отново по темата за заплатите в програмата им виждаме разписана целта за „кадрово обезпечаване с лекари от всички специалности и професионалисти по здравни грижи“. От там ще мотивират младите да работят в малки и отдалечени населени места чрез високо възнаграждение от три допълващи се източника – общината, държавата и лечебното заведение. Припомняме, идея в тази насока беше лансирана от бившия здравен министър от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов в края на 2020 г., но така и не беше реализирана. Идеи в тази насока са и осигуряване на общинско жилище с възможност за придобиване след определен период, осигуряване на възможности за специализация на място в лечебното заведение и за курсове и обучения в университетските центрове.

От партията на Бойко Борисов се обявяват и за „запазване на здравноосигурителния модел и надграждането му с доброволни фондове, които да дофинансират системата, като се създадат правила и възможности за доброволно доплащане на допълнителни услуги“, гарантиране на устойчив ръст по бюджета на НЗОК с цел стабилност на системата на задължителното здравно осигуряване. В програмата им е разписано още и разширяване на дейностите от основния пакет в посока засилване ролята на профилактиката на хроничните незаразни, социално-значимите заболявания и други с цел превенция, разширяване и осъвременяване на списъка и цените на медицинските изделия и помощните средства, включване на нови групи, заплащани от НЗОК, като пациентски лифтери и биоелектрични протези и модерни съоръжения, подобряващи качеството на живот.

ГЕРБ, по време на чието управление беше закрита Изпълнителната агенция по трансплантации и дейността й беше прехвърлена към мегаструктурата Изпълнителна агенция медицински одит, обръща поглед към трансплантационната дейност в България в своята програма, поставайки си за цел създаване на национална програма за повишаване информираността в областта на трансплантацииите и насърчване на донорството. Партията, която беше над 10 години във властта, но така и не успя да изгради национална детска болница, сега отива по далеч в тази си цел, обещавайки не една, а цели четири многопрофилни детски болници в София, Пловдив, Бургас и Варна.

В програма на партията влиза още и безплатни лекарства за децата до 14-години, предписвани от личните им лекари, както и 100 % реимбурсиране от НЗОК на протезирането със снемаеми (протези) и коронки и мостове при хора над 65-годишна възраст.

Залагат се и разширяване на Националната здравно-информационна система със специален акцент върху контрола по разходването на публични средства за здравеопазване и тяхната ефективност и ефикасност. Системата текущо ще отразява постъпили предложения за подобряване от граждани, съсловни организации и други заинтересовани страни. В програмата им фигурират и различни скринингови програми за деца и възрасти и други.

Друга точка в програмата им за здравния сектор е подобряване работата на системата за спешна помощ чрез модернизиране на инфраструктурата, сградния фонд, автопарка и апаратурата във всички структури, повишаване квалификацията на служителите, изграждане на национална система за телемедицина в системите за извънболнична помощ и спешна помощ.

Във визията на ГЕРБ за здравния сектор влизат още “мобилни лекарски и зъболекарски екипи за всеки и навсякъде“, като това ще стане чрез пълно оборудване и финансово осигуряване на 30 мобилни екипи, организирани от университетските и областните болници, оборудвани със съвременна диагностична техника и система за телемедицина. Идеята е допълнена с точката за „мобилни аптеки за всеки и навсякъде, където липсват“.

В програмата им влиза и въвеждане на система за спешна медицинска помощ с хеликоптер (HEMS), инфраструктурно, кадрово и организационно укрепване на лечебните заведения, ефективно управление на пандемията от Ковид-19 в България и адекватно заплащане на екипите на „първа линия“.

Продължаваме промяната

Поставяне на пациента в центъра на здравната система и намаляване на доплащанията от пациентите си поставят е една от целите за развитие на сектора на бившите управляващи от „Продължаваме промяната“. От там се обявяват и за „промяна на модела на клиничните пътеки с фокус върху резултата от лечението на пациентите, включително въвеждане на еднодневни пътеки и процедури в болничната и извънболнична помощ“.

В нормативен план от партията на Кирил Петков и Асен Василев се обявяват за въвеждане на качествени и финансови показатели за управление на лечебни заведения, както и за финансов контрол на лечебните заведения, ползващи обществен ресурс. Подробности обаче как ще се осъществи това за момента не са посочени. Продължаваме промяната се обявява и за „реформа на НЗОК“, без да уточнява каква е целта на заявката за промяна, разписвайки само „преразглеждане на структурата, процесите и контролните механизми“.

От там разписват като приоритет намаляване на преките доплащания от пациентите за болнично лечение, лекарства и медицински изделия, намаляване на предотвратимата смъртност чрез изграждане на центрове за лечение на инсулт и спешна помощ по въздуха, редовна профилактика за ранна диагностика и по-рядко достигане до болница.

Темата за увеличаване на възнагражденията на медицинските специалисти също намира място в предизборната платформа за сектора на бившите управляващи, които се опитаха по административен път да увеличат възнагражденията на медиците, но казусът стигна до съда.

ПП, както и в предходната си предизборна кампания залагат на нормативно уреждане на съотношението между най-ниските и най-високите възнаграждения в лечебните заведения от 1:20. Продължаваме промяната ще работи за „осигуряване на достатъчен брой медицински сестри в отделенията, които да работят при добри условия на труд, така че всеки пациент да бъде обгрижван от достатъчен брой сестри и лекари“.

От там се обявяват и въвеждане на единна система за медицинската специализация за млади кадри, както и осигуряване на финансиране на болничните заведения за откриване на достатъчно специализантски места, включително за детското здравеопазване. Целта е справедлива система за финансиране на специализантите и повече места за специализация, разбираме от програмата им. Бившите управляващи ще работят и за привличане на медицински кадри в райони с недостиг на такива чрез финансови стимули.

Въпросът за националната детска болница намира място и програмата на „Продължаваме промяната“ с уточнението, че тя ще бъде изградена „при прозрачно определяне на визията за изграждането ѝ с помощта на гражданското общество“.

В нея е заложено още и „допълнително държавно финансиране за лечение на тежко болни деца и деца с редки заболявания според най-добрата възможна грижа, включително и в чужбина, улесняване и ускоряване на процедурите по обезпечаване на лечението в чужбина както и допълнително държавно финансиране за повече безплатни дентални услуги и грижи за деца и непълнолетни“.

В програмата е разписано и “подобряване на достъпа до лекарствена терапия и намаляване на
разходите за лечение на пациентите чрез въвеждане на прогенерична лекарствена политика”.

БСП

Към приключването на материала БСП все още не бяха разпространили официалната си предизборна програма. От изявите от представители на социалистите обаче разбираме, че левицата обещава „сериозна програма в здравеопазването“, включваща безплатни лекарства за деца до 14 г. и „връщане на държавата в регулирането на сектора“. Водачът на листата във Враца Атанас Зафиров определи като опустошителното управлението на ГЕРБ и тяхната политика и посочи, че алтернатива за здравеопазването има и БСП я предлага. За социалистите това е връщане на държавата в управлението и регулирането на сектора. Друга заявка е за осигурените лица да има гарантиран безплатен достъп до здравеопазване, за социално слабите – държавно гарантиран минимален пакет услуги. БСП предлага и отпадане на търговския статут на болниците, остойностяване на дейностите, недопускане на демонополизацията на касата, плащане на пълен размер на вноските за определените групи, които са ангажимент на държавата, и въвеждане на персонално медицинско досие и диференцирана ставка ДДС за лекарствата и медицинските изделия. Колегата му проф. Георги Михайлов бе категоричен, че има източване на средства от здравеопазването и обясни, че в системата се разпределят 10 млрд. годишно и това е свързано с големи финансови интереси  и лобизъм. Той критикува и механизмите, които Здравна каса има за контрол на болничните заведения, като посочи, че в момента те са само два и са неефективни. „Ти изпълняваш клиничната пътека и оттам нататък НЗОК не може да каже нищо по отношение на качество на услугата или нещо друго. Никъде по света не се плаща като тук за оборот – това не са ресторанти, не са бензиностанции – плаща се за качество на дейност. И затова сме получавали множество критики от нашите европейски партньори”, обясни проф. Михайлов. Според него решението на проблема е да се плаща за качествена дейност, съобразно изискванията на региона и възможностите на болничното заведение. Проф. Михайлов определи и като безобрази факта, че в 5 града у нас се намират 80% от болниците в страната.

Демократична България

Демократична България залага също на мото в програмата си за здравния сектор, а именно „Зная как да живея здравословно и държавата ми помага да съм здрав!“.

От там се обявяват за поставяне на качеството на здравната услуга във фокуса на системата с със заявката “Пари срещу резултати, а не срещу бройки!”. Това според демократите ще се случи чрез въвеждане на ясни критерии за качество със съответните индикатор като елемент от  оценката на лечебните заведения и работещите в системата. „Демократична България“ обещава да изгради орган за независим контрол в системата на здравеопазване, както и да спре кражбите в системата чрез пълна дигитализация, прозрачност и ефективно проследяване на паричните потоци. В програмата им четем още, че ще работят за пълноценно въвеждане на тристълбов модел на финансиране, в основата на който ще бъде поставен Фондът за опазване на общественото здраве, следван от основния осигурителен пакет за диагностика и лечение на социално значими заболявания и надграден от конкурентни здравно-застрахователни фондове. Ако са в управлението, ДБ ще работят и за преструктуриране на спешната, първичната и болнична медицинска помощ съобразно регионалните различия и здравни нужди. Тяхна цел ще е въвеждане на медицински стандарти и изисквания за продължаващо медицинско обучение, както и кадрова политика, насочена към задържане, мотивиране и развитие на медицинските кадри.

От там се обявяват и за въвеждане на реално финансиране и реализиране на превенция и профилактика, ориентирани по възрасти и целеви групи, чрез създаване на прозрачно финансиран фонд „Обществено здраве“, през средства от „акцизи“, регламентирани в Закона за здравето.

Възраждане

За премахване на монопола на НЗОК и ситуирането й в остра конкурентна среда и осигуряване на възможност за работа и на частни здравни каси се обявява в предизборната си програма партия „Възраждане“. От там се обявяват и за „инвестиции в квалификацията на медицинския персонал на всички нива в здравната система“, както и стимулиране на студентите по медицина при завършване да избират специалности, при които се очертава дефицит. Ако са във властта, от „Възраждане“ ще създадат „звено за проверки и контрол на лекарските практики, на диагностицирането и на изписването на лечения и изследвания, с цел да се предотвратяват и преследват злоупотребите с болните и със средствата на здравните каси“.

Партията на Костадин Костадинов има и доста смели идеи във визията си за сектора, като „създаване на верига държавни аптеки, които на пазарен принцип ще се борят със спекулативните цени в аптечните вериги“. Техни цели са още „създаване на мрежа от напълно оборудвани здравни заведения, покриваща цялата страна и гарантираща, че от всяка точка в страната нуждаещият се ще получи адекватни грижи в рамките на „златния час“,увеличаване на ресурсите за превенция и профилактика. Възстановяване на училищните здравни кабинети, система за годишни профилактични прегледи, изследвания за откриване в ранен стадий на непроявени заболявания със значима обществена тежест и други. Тя ще настояват и за признаване на правото на минимален безплатен пакет медицинска помощ за всички български граждани, която ще е финансирана чрез държавния бюджет и чрез дарения. Ще работят и за въвеждане на лична здравна карта с индивидуална партида.

„Има такъв народ“

„Има такъв народ“ не променя визията си от предходното явяване на парламентарните избори и отново се обявява за цялостно „пренаписване“ на законавата база в сектор здравеопазване чрез заявката за „реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“, както и демонополизация на здравната каса чрез създаване на различни видове здравноосигурителни пакети. ИТН, подобно на БСП, също залага на извеждането на лечебните заведения от обхвата на търговския закон. В програмата им също фигурира премахване на клиничните пътеки и приемане на диагностично свързани групи за извършена медицинска дейност, като се поставя и срок до две години за това.
Партият планира и мерки за промяна в правилата за работа на НЗОК, включващи създаването на звено за контрол – независим от МЗ орган. Ако са във властта, ИТН ще работят за финансово осъвременяване на труда на медицинските специалисти от всички нива, както и въвеждане на нова система за заплащане пропорционално на извършената дейност. В програмата им фигурира още ясно разграничаване на лекарска грешка и небрежност, както и национална система за оплаквания и Анализ на непредвидимо събитие.

ИНТ ще работи и за модернизиране на спешната помощ, както и да се приеме трудът на екипите от ЦСМП на терен за II категория труд.

На този етап ДПС не предоставя визия за здравния сектор, а другата партия, за която социолозите смятат, че има шансове за влизане в парламента – „Български възход“ все още не са публикували предизборната си кампания.

Полина Тодорова