Държавата спасява УМБАЛ „Александровска“ с 35 милиона лв. заем

Министерството на здравеопазването преминава към изпълнение на постановление на Министерския съвет, с което е одобрено отпускането на заем на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, гр. София, в размер на 35 000 000 лв., съобщават от ведомството. Заемът е за погасяване на просрочени задължения към доставчици на стоки и услуги за лечебното заведение.

От там поясняват, че след направен анализ е установено, че болницата е в безпрецедентен риск от изпадане в неплатежоспособност и невъзможност да обслужи натрупаните си задължения. Това налага незабавната намеса от страна на принципала в лицето на министъра на здравеопазването, като освен заема, ще бъдат търсени и други възможности за оздравяване на дружеството.

За да се защити оптимално публичният интерес, ще бъдат осъществени държавна финансова инспекция и вътрешни одити, чиято цел ще бъде да установят актуалното състояние на лечебното заведение и рисковете за него, в това число целесъобразността и законосъобразността в управлението и взетите решения, допълват от МЗ.

За да се пристъпи към реалното усвояване на заема и удовлетворяване на кредиторите с просрочени вземания, от ръководството на УМБАЛ “Александровска” се очаква бързо изпълнение на условията, определени с решението на предходното правителство от 22 юли 2022 г., отбелязват от здравното министерство.

Справка на Medical News показа, че договорът за заем на лечебното заведение е за срок от 10 години с възможност за удължаване, но отново след решение на правителството. Усвояването на средствата по заема следва да бъде извършено в срок най-късно до 10.12.2022 г. Съгласно решението на кабинета от лятото, заемът ще се погасява на месечни вноски съгласно погасителен план при годишен лихвен процент – 5,1 на сто, и гратисен период за погасяване на главницата – 2 години.

Припомняме, преди месеци МЗ съобщи, че просрочените задължения на болницата, натрупани към 31.03.2022 г., надхвърлят 16 млн. лв. В края на 2021 г. финансовият резултат на лечебното заведение е загуба в размер на 24,5 млн. лв.

Заради многото дългове ресорното ведомство назначи и прокурист в болницата.

На една от последните си пресконференции вече бившето ръководство на МЗ коментира, че проверяващите са засекли неизгодни договори в болницата, сключвани в минал пероод с лихви над 20%. От МЗ обаче посочиха, че ръководството на болницата съдейства и се опитва да подобри финансовото състояние на лечебното заведение чрез стъпки за обединяване на кредитите и други.

Наскоро от болницата обявиха, че УМБАЛ „Александровска“ има потенциал да излезе със собствени сили от финансовата криза, след уреждане на просрочените задължения към доставчици. От там посочиха, че през май две трети от структурите на болницата реализират печалба, а общата печалба на клиниките възлиза на 1,5 млн. лв.

В момента директор на болницата е д-р Атанас Атанасов.