Държавата решава проблема с off label лекарствата за деца

Държавата регламентира заплащането с обществени средства на лекарствени продукти извън условията на разрешението за употреба – т.нар. off label употреба.

Припомняме, наскоро стана ясно, че има проблем със заплащането на медикаментите при такива условия. Сигналът дойде от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, които алармираха, че заради нормативно определената забрана за финансиране с публични средства (от НЗОК) на лекарствени продукти извън разрешените за употреба, се нарушава правото на децата им на качествено лечение.

Впоследствие становище по казуса изказаха и от Българската педиатрична асоциация, а вече бившият здравен министър проф. Сербезова и управителят на НЗОК проф. Салчев се ангажираха въпросът да бъде решен бързо.

Малко след това бяха приети промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, според който лечението на деца с лекарства извън условията на разрешението за употреба ще се заплаща с публични средства. За да се регулира докрай нормативната база, е нужно и промените да залегнат в Наредбата за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане.

Проект за това е публикувало и МЗ и с него може да се запознаете тук.