Антиретиналните антитела са често срещана находка при хора без автоимунна ретинопатия

Повечето пациенти с положителен резултат от изследването на антиретинални антитела нямат автоимунна ретинопатия, показват резултатите от ново проучване. 

Използваните в момента тестове за откриване на антитела, освен резултатите от изследването за антитела срещу рековерина, е необходимо да се интерпретират внимателно, особено при пациенти, които не са суспектни за заболяването. 

„Ретиналните антитела (с изключение на тези срещу рековерин) изглежда са често срещани при здрави хора“, обяснява д-р Джон Чен, съавтор на кръстосано проучване, чиято цел е оценката на резултатите от тестовете за антиретинални антитела, налични в Северна Америка. 

В хода на девет месеца, учените от Mayo Clinic Neuroimmunology Research Laboratory включват в изследването 14 пациенти  без автоимунна ретинопатия. Проби от извлечен от тях серум са изпратени в сертифицирана лаборатория за анализ.  

За да определят възпроизводимостта на резултатите, от Mayo Clinic Neuroimmunology Research Laboratory изследват пробите, прилагайки подобни методи. 

Въпреки че няма изследван материал от хора с автоимунна ретинопатия, 13 проби (93%) дават положителен резултат за антиретинални антитела, при специфичност 7%. Средният резултат по отношение на антителата е 5 при диапазон от 0 до 8.  Алфа енолаза се открива при 9 пациенти (64%). Антитела срещу рековерина не са открити в пробите. 

„Резултатите от проучването показват, че диагнозата на автоимунната ретинопатия не може да бъде поставена единствено с наличието на антиретинални антитела.“, заявява д-р Чен и допълва:

„Този извод е важен, тъй като голяма част от пациентите в САЩ са диагностицирани именно по този начин. Те в последствие биват лекувани с имунотерапия, което би довело до значителни странични ефекти.“

Д-р Чен подчертава, че въпреки силните страни на проучването, главното ограничение е малкият брой участници. 

„Необходими са по-мащабни изследвания, които да помогнат с определянето на клиничните случаи, в които антиретиналните антитела биха помогнали в поставянето на диагнозата“, подчерта той. 

Източник:

  1. Chen JJ, McKeon A, Greenwood TM, et al. Clinical Utility of Antiretinal Antibody Testing. JAMA Ophthalmol.Published online April 22, 2021. doi:10.1001/jamaophthalmol.2021.0651

Medscape:

https://www.medscape.com/viewarticle/950747#vp_2