Прием на глутен и риск от рак на ГИТ

При пациентите с глутенова ентеропатия, глутенът задейства имунологични механизми, водещи до увреждането на чревната лигавица, с което се повишава риска от рак на гастроинтестиналния тракт (ГИТ). Въпреки това, здравните последици от приема на глутен в общата популация не са достатъчно подробно проучени. С цел изясняване на асоциацията между приема на глутен и риска от злокачествени образувания на ГИТ сред хората без глутенова ентеропатия Wang Y et al. анализират данните от 3 проспективни кохортни проучвания : Nurses’ Health Study (1984–2018, 73 166 жени на възраст 65.1 ± 10.8г.), Nurses’ Health Study II (1991–2017, 90 423 жени на възраст 49.1 ± 8.2г.) и Health Professionals Follow-Up Study (1986–2016, 42 617 мъже на възраст 64.8 ± 10.8г.). 

За общ период на проследяване от 4 801 513 човеко-години, авторите регистрират 6231 случаи на рак на ГИТ. Участниците биват разделени на пет групи според количеството консумирани съдържащи глутен изделия. След взимане предвид на разнообразие от рискови фактори, включително индекс на телесната маса, физическа активност и диетични навици, приемът на глутен не се асоциира с повишен риск от онкологично заболяване на ГИТ, с отношение на риска 0.94 (95% доверителен интервал, 0.87–1.02) при съпоставяне на пациентите с най-висока консумация с тези с най-ниска. Липса на асоциация се наблюдава и спрямо  индивидуални онкологични заболявания, обхващащи ГИТ като рак на устната кухина и фаринкса, рак на хранопровода, рак на стомаха, рак на тънкото черво, колоректален карцином, рак на панкреаса, рак на жлъчния мехур и рак на черния дроб. 

В заключение, рестрикцията на приема на глутен не води до явни ползи по отношение на превенцията на рак на храносмилателната система в общата популация. 

Източник:

  1. Wang Y, Cao Y, Lebwohl B et al. Gluten Intake and Risk of Digestive System Cancers in 3 Large Prospective Cohort Studies, Clinical Gastroenterology and Hepatology 2021, ISSN 1542-3565, https://doi.org/10.1016/j.cgh.2021.11.016.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1542356521012283)