Ефект на приема на хранителни добавки върху растежа и развитието при момчета с ръст и телесна маса под нормата

С цел оценка на ефекта на хранителните добавки върху ръста, телесната маса и телосложението при момчета в предпубертетна възраст с ръст и телесна маса под нормата Fisch Shvalb et al. извършват рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано с плацебо проучване. То обхваща 160 момчета на възраст от 10г. до 14.5г. като първичната крайна цел е промяната в индексите на стандартните отклонения (SDS) за ръста и телесната маса, а вторичните крайни цели са SDS на индекса на телесната маса (BMI) и промяната в телосложението. 

Общо 126 участници преминават през 6-месечната стратегия. Изходните данни за възрастта, SDS на ръста, SDS на телесната маса и SDS на BMI, за телосложението и за хранителните навици са подобни при тестовата и при плацебо групата. Сред приемащите големи дози хранителни добавки (прием на ≥50% на препоръчителната дневна доза, n = 30) се регистрира значително по-голямо увеличение на SDS на телесната маса и SDS на BMI, на чистата телесна маса и на мускулната маса (p < 0.05), отколкото сред участниците на по-малки дози (n = 35) и сред плацебо групата (n = 61). Само сред приемащите хранителна добавка се открива ясна връзка доза-отговор по отношение на изследваните параметри, включително SDS на ръста (r = 0.301, p = 0.015). Момчетата на възраст >11.4г., приемащи високи дози хранителни добавки поддържат SDS на ръста, докато същият параметър спада с времето при участниците на същата възраст,  приемащи по-ниски дози или плацебо (p = 0.033).

В заключение, приемът на богати на нутриенти и на белтък хранителни добавки е ефективен по отношение на увеличаването на SDS на ръста, на чистата телесна маса, на мускулната маса и на SDS на BMI при момчета в предпубертетна възраст, които са под нормата за ръст и телесна маса. Същевременно консумацията на висококачествени хранителни добавки предотвратява спада в SDSна ръста при по-големи момчета.  

Източник:

  1. Fisch ShvalbN , Lazar L, Demol S, et al. Effect of a nutritional supplementation on growth and body composition in short and lean preadolescent boys: A randomised, double-blind, placebo-controlled study. Acta Paediatr. 2021; 00: 1– 10. https://doi.org/10.1111/apa.16054

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.16054?af=R