МЗ пусна нови 353 места за специализанти по медицина

Министерството на здравеопазването обяви новите места за специализанти за годината. Броят и разпределението им са описани в заповед на вече бившия здравен министър проф. Асена Сербезова. Medical News припомня, че от тази година местата, финансирани от държавата за специализантите в сферата на здравеопазването, се определят два пъти в годината – в срок до 15 януари и до 15 август.

От заповедта става ясно, че местата за бъдещите лекари по клинични специалности са общо 353. За сравнение, в началото на годината те бяха 306.

Медиците ще могат да се обучават или в болниците-бази за обучение или в структури, които сключват договор с бази, защото те самите не са такива. Това са центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, държавните психиатрични болници и други лечебни заведения, които нямат одобрение от министъра на здравеопазването за обучение по съответната специалност.

Най-много са обявените места за специалностите обща медицина, анестезиология и интензивно лечение, хирургия и нервни болести. Най-малко са бройките в специалностите лицево-челюстна хирургия, клинична хематология, медицинска онкология, детска пневмология и фтизиатрия, неврохирургия, съдова хирургия, спешна медицина и други.

Девет са обявените общо места за специализанти по професионално направление “Здравни грижи” – медицински сестри и акушерки. 18 са местата за специализантите по неклинични специалности, а 12 за денталните лекари.

Припомняме, през миналата година, с промяна в реда за специализациите отпадна ангажиментът бъдещите лекари да работят в лечебно заведение у нас, ако обучението им е било финансирано от държавата.

Държавата подпомага по различни начини специализантите у нас. За класираните по клинични специалности за целия период на обучение се финансирана таксата за теоретично обучение и таксата за обучение по модули и раздели, които не могат да бъдат проведени в основната база за обучение. За тях се осигуряват и две минимални работни заплати месечно с дължимите осигурителни вноски. За неклиничните специалности и за бъдещите стоматолози държавата финансира само таксите за теоретично и практическо обучение.

Обявяването на местата, подпомагани от държавата, за бъдещи специалисти обаче не означава, че те със сигурност ще бъдат заети. Справка, изготвена от Министерството на здравеопазването за Medical News в началото на годината, показа, че по-голямата част от местата, с които държавата подпомага бъдещите кадри в сферата на здравеопазването у нас, остават незаети. Така през изминалата 2021 година местата, подпомогнати от държавата, бяха 254. Заетите от тях обаче са били едва 86, а свободните – 168 или над 66% от всички обявени от държавата. Последният екип на МЗ даде заявка за промени в реда за специализации у нас с цел неговото оптимизиране, но до реализирането й така и не се стигна.

В изготвения проект за здравна стратегия до 2030 година темата за специализацията на младите лекари е слабо застъпена. Това, което е разписано като ангажимент на държавата, е целево финансиране с държавни средства на специализацията по специалности, при които се отчитат негативни тенденции, усъвършенствана на процеса на специализация по обща медицина заради недостига на този тип лекари, както и актуализиране на програмите за обучение на студенти и специализанти в хуманната медицина.

Полина Тодорова