Аптеките ще могат да проверяват в кои складове липсват лекарства

Обнародвани са промени в Наредбата за Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА), чиято цел е аптеките да могат да проверяват за липса на лекарства в складовете. Окончателните промени гласят, че “системата осигурява възможност притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти да получават информация за липса на наличности в складовете на притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.“

Припомняме, системата СЕСПА е предназначена да събира информация за доставени, отпуснати и продадени количества лекарствата в страната. Основната й цел е при установен недостиг на лекарствата на пазара у нас, те да бъдат включени в забранителен за износ списък, за да се гарантират достатъчно количества. Даден медикамент попада в този списък, ако количествата от него са под 65% от средномесечното потребление.

Недостатък на системата до момента обаче бе невъзможността аптеките да проверяват наличността на определени лекарства в различните складове, което бе пречка и за поръчването им при търсене от пациенти. Този пропуск бе причина и за изкривяване на пазара към определени аптеки, за които складовете можеха да “пазят” лекарства. Заради него се получаваше и парадоксът в редица аптеки да липсват медикаменти и нуждаещите се от тях да не могат да ги открият, а същевременно лекарствата да са налични в опредени складове.

“Очакваните резултатите от предложеният проект на нормативен акт е притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти да получават своевременно информация за липса на наличности в складовете на притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък”, гласяха мотивите към предлаганите промени.