Атопичен дерматит сред хората в зряла възраст

Разпространението на атопичния дерматит (АД) се увеличава, но проучванията, фокусивани върху населението в зряла и напреднала възраст, са недостатъчни. Kiiski V, Salava et al. анализират 12-месечното и доживотното разпространение на АД във финландска популация над 30г. възраст като обръщат внимание на фактори от страна на околната среда, социално-икономически статус, начин на живот и серумна концентрация на вит. D.

Според получените данни, доживотното разпространение на АД е 21.9% , а 12-месечното възлиза на 10.1%. Най-високите стойности (доживотно 28.6%, 12-месечно 15.4%) се отчитат при хора във възрастовия диапазон 30-39г., като разпространението намалява с възрастта. Пациентите, идващи от високо образовани семейства, са с по-голяма вероятност да страдат от активна форма на АД, въпреки че няма връзка между образователния ценз на самите участници и проявата на заболяването. Същевременно с активен АД се асоциира младата възраст и тютюнопушенето. Женският пол и ежедневната употреба на цигари увеличават риска за АД сред хората на възраст между 30 и 39г., а от активна форма на болестта страдат отново по-младите участници и бившите пушачи. Няма връзка доза-отговор между серумната концентрация на вит. D и разпространението на АД като факторите от страна на околната среда също не оказват влияние. 

Според получените резултати, броят пациенти с АД се увеличава, а разпространението на болестта сред възрастното население е по-голямо от всякога. Ето защо, имайки предвид застаряването на населението, последствията от АД не се ограничават само до децата, подчертават авторите.

Източник:

  1. Kiiski V, Salava A, Susitaival P, et al. Atopic dermatitis in adults: a population-based study in Finland. Int J Dermatol. https://doi.org/10.1111/ijd.1591

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijd.15912?af=R