Симптомите, приписвани на перименопаузата, често се появяват по-рано

Въпреки че настъпването на перименопаузата се дефинира на базата на промени с менструалния цикъл при жени в подходящата за това възраст, проучванията показват, че характерните за този период симптоми, включително смущения в съня и горещи вълни, често започват преди промените в месечния цикъл, във фаза, определена като късен репродуктивен стадий (КРС). 

От 2018г. насам, уебсайт (https://womenlivingbetter.org) мотивира жени на възраст от 35г. до 55г. да попълнят анкета за наличните при тях оплаквания. 

Сред отговорилите, 945 отговарят на критериите за КРС ( над три случая на месечно кървене  в предходните три месеца при леки менструални смущения), а 491 на перименопауза (под три менструации в предходните 3 месеца). 

Средната възраст на КРС и на перименопауза е съответно 46.1г. и 49.8г. Над 70% от участничките са със завършено средно специално или висше образование, 69% са от бялата раса, 5% са от латиноамерикански произход, 3% са чернокожи, а 2% са от азиатски произход. Сходен дял от жените в КРС и в перименопауза съобщават за повечето от 61-те оценени оплаквания, включително смущения в съня, промени в настроението, главоболие, обърканост и гадене. Участничките в перименопауза съобщават за горещи вълни, нощно изпотяване, палпитации и промени в настроението, които са оценени като с по-голяма честота от същите симптоми при жените в КРС. Единственото оплакване, съобщено като по-тежко сред участничките в перименопауза, отколкото при тези в КРС, са горещите вълни. 

Коментар:

Имайки предвид, че в проучването са включени малък брой жени от нисък социално-икономически статус и такива от етнически малцинства, не е ясно до каква степен наблюдаваните закономерности са валидни за реалните условия. Въпреки това, наблюденията, направени в тази анкета, насочват към по-ранно настъпване на симптомите, характерни за перименопаузата. За много жени, научаването, че техните оплаквания преди този период са често срещани, е успокояващо и не се изисква фармакологична терапия. 

Въпреки това, в случай че симптомите нарушават качеството на живот и при липса на противопоказания, off-label приложението на комбинирани хормонални контрацептиви би подобрило тяхното общо състояние. При жените с противопоказания, препаратите, изписвани при постменопауза, могат да бъдат приложени, но в по-ниска дозировка. 

Източник:

  1. Coslov N et al. Symptom experience during the late reproductive stage and the menopausal transition: Observations from the Women Living Better survey. Menopause 2021 Jul 26; 28:1012. (https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001805)

https://www.jwatch.org/na53914/2021/08/27/symptoms-attributed-perimenopause-often-occur-earlier