Адвокат Шаркова: Заплатите на медиците трябва да се увеличат, но не и по грешен начин

Преди дни стана ясно, че тричленен състав на ВАС спира разпоредби от Анекса към Националния рамков договор, в които бе заложено изискване към болничните мениджъри да увеличат заплатите на медиците, ако искат да работят при по-високи цени на клиничните пътеки от август. Какво произчита от това решение коментираме със специалиста по медицинско право адв. Мария Шаркова.

Адвокат Шаркова, ВАС спря текстове от Анекса към Националния рамков договор, в които бе залегнал ръстът на заплатите на медиците. Какво всъщност следва от това съдебно решение?

Тези разпоредби бяха оспорени от лечебни заведения и сдружения, работещи в областта на здравеопазването. Когато се обжалва един подзаконов нормативен акт пред Върховния административен съд и докато няма окончателно съдебно решение, действието на този подзаконов нормативен акт не спира по принцип. Това означава, че по време на обжалването, тези разпоредби се прилагат. Ето защо заинтересованите лица жалбоподатели са подали искане до съда за спиране на въпросните разпоредби до окончателното произнасяне на съда по съществото на спора, т.е по спора дали са законосъобразни или не разпоредбите от НРД, касаещи трудовите възнаграждения. Това е възможност, която законът позволява. В хода на съдебното производство заинтересованите страни трябва да докажат, че могат да настъпят значителни вреди от прилагането на оспорените разпоредби. Тоест, на този етап не е разгледан въпросът за законосъобразността на коментираните разпоредби. Разгледани са съображения за евентуални вреди, които могат да бъдат претърпени от жалбоподателите. Оттук нататък отсрещните страни по делото в лицето на Министерството на здравеопазването, НЗОК и БЛС имат право да обжалват това определение, след което делото ще бъде разгледано от петчленен състав и той трябва да се произнесе окончателно като са възможни два изхода – или да потвърди определението на по-долната инстанция и разпоредбите да се спре прилагането на тези разпоредби до решаване на спора за тяхната законосъобразност или да се отмени определението на тричленния състав и те да продължат да се прилагат.

Това означава ли, че на този етап, до окончателното произнасяне на съда, остава изискването за увеличение на заплатите в сектора?

Обжалването на определението не спира неговото действие. Спирането “важи”, освен ако петчленен състав не го отмени. В тази ситуация това, което бих изказала като предположение, е че едва ли болничните мениджъри ще пристъпят към увеличение на заплатите, там където вече не са го направили. Изменението на трудовите възнаграждения става чрез промяна в трудовите договори. Ако впоследствие обаче съдът отмени разпоредбите, в които това увеличение бе вменено като изискване, това не би било основание те на свой ред едностранно да намалят заплатите. И едва ли някой служител би се съгласил заплатата му, която веднъж е увеличена, да бъде намалена и да се съгласи да подпише изменение на трудовия си договор. Същото се отнася и за тези болници, които вече осигуриха по-високите заплати за служителите си. За тях това евентуално спиране на разпоредбите от анекса няма да промени възнагражденията на служителите, тоест те няма да бъдат намалени.

Беше ли изначално заложен подобен развой на казуса с увеличението на възнагражденията, които бяха прокарани чрез Колективния трудов договор в НРД?

Още когато бе обявен механизмът за увеличение на заплатите в сферата на здравеопазването чрез текстове от Колективния трудов договор в Националния рамков договор, аз предвидих, че ще има съдебно оспорване, като посочих моите резерви. Мястото на тези текстове не е в НРД, защото предметът му е определен в Закона за здравното осигуряване и той изобщо не включва подобна възможност. Според мен това беше погрешен начин и опит за увеличаване на заплатите в сектора. Искам ясно да кажа, че възнагражденията на лекарите, медицинските сестри и останалите заети в здравеопазването трябва да бъдат увеличени, а трудът им да е адекватно оценен предвид тежките условия, липсата на кадри и това, че тази сфера не е привлекателна за всеки. Това обаче не може да се прави по подобен начин. Лечебните заведения са търговски дружества и няма как с подобен административен и бих казала, принудителен подход, да се увеличат възнагражденията на работещите в тях. Нужно е да има условия, които да доведат до ръст на възнагражденията по един естествен начин и да се извършат промени в сектора, които да позволяват това.

Решението на тричленния състав на ВАС засяга ли обаче ръста в цените на клиничните пътеки – анексът предвижда болниците, които не са успели да увеличат заплатите, да работят при по-нисък ръст на цените на КП от август?

Нека да уточня, че решението на тричленния състав на ВАС се отнася до конкретни разпоредби, които не засягат увеличението на цените на клиничните пътеки. НЗОК не може да използва заложената санкционна разпоредба за болниците, които не са увеличили заплатите и в този смисъл ще трябва да заплаща пътеките на по-високите цени. Освен ако петчленният състав не отмени определението, болниците ще получават повече. Друг е въпросът дали Главната инспекция по труда ще успее да обхване и провери всички болници дали са изпълнили разпоредбата за увеличение на заплатите. При потвърждаване на определението ще се прилагат по-високите цени на клиничните пътеки, защото НЗОК няма да има правно основание да санкционира болниците, а и няма да съществува задължение за тях да формират работните заплати според установените правила в НРД.

Кога очаквате да има крайно решение по делото?

Не бих могла да се ангажирам с точна прогноза, но е малко вероятно да очакваме крайно решение на съда в близките седмици, тоест до август, когато влиза в сила изискването за заплащане на по-високи цени на пътеките срещу ръст на възнагражденията. Страните, които обжалват решението на тричленния състав на ВАС, може да забавят изготвянето на жалбата, а отсрещната страна има право да изготви отговор на жалбата. Ние влизаме и в съдебна ваканция и произнасянията са по-бавни. Много зависи и от съда и кога ще заседава петчленният състав, но това може да отнеме и няколко месеца, сроковете са инструктивни.

Какви са Вашите прогнози за крайния изход на казуса?

Това, което мога да изкажа като мнение, че определението на тричленният състав на ВАС е изключително добре мотивирано и аргументирано. Прави впечатление, че жалбоподателите са предоставили убедителни доказателства, включително подробни изчисления, с които защитават тезата си, че ще претърпят вреди от влизането в сила на атакуваните от тях разпоредби. В този смисъл мога да предположа, че крайното определение на съда ще потвърди това на по-долната инстанция, но не мога да го заявя категорично. Това е съдебен спор и дори понякога изходът да изглежда логичен, винаги има голяма вероятност той да се развие по друг начин.

Полина Тодорова

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email