Медицината в МУ-София с най-висока оценка

Направление медицина в Медицинския университет-София е oценено с най-висока акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на основание.

Това става ясно от публикувания в днешния брой на Държавен вестник оценки.

МУ-София е медицинският ВУЗ с най-висока обща оценка – 9,56, като направление медицина в него е оценено с 9,74. Медицински университет – Пловдив е с обща оценка 9.21 и оценка 9.50 за изучаваната там медицина.

Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна е с обща оценка 9.27, където направление медицина пък получава оцека 9.32. Толкова е и общата оценка на МУ-Плевен, а тази на специалността медицина там е 9,22.

Тракийският университет в Стара Загора има обща оценка 9.20, а направлението, по което ще се изучават бъдещите лекари в този университет, е оценено на 9,02.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където също се изучава медицина, е с обща оценка 9.61, но самото направление е оценено на 9.00 Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – в Бургас има оценка 8.84 и положително оценен проект за нова специалност медицина, но все още няма оценка за нея.

Университетите с по-висока оценка от МУ-София, които не са медицински, са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с 9.61, Университет за национално и световно стопанство – София с 9.66 и Технически университет – София с 9.56.

Припомняме, преди две години МУ-София се похвали, че е получил най-добрата оценка сред медицинските ВУЗ-ове от Националната агенция за оценяване и акредитация. Тя се дава за срок от шест години, а тази по отделните направления – за четири.