Разработването на нови антибиотици изостава притеснително, предупреди СЗО

Разработването на нови антибактериални лечения е недостатъчно за справяне с нарастващата заплаха от антибиотична резистентност. За това се предупреждава в годишния доклад на Световната здравна организация.

Докладът за 2021 г. описва антибактериалния клиничен и предклиничен отговор като недостатъчен и далеч от задоволяване на глобалните нужди. Данните на СЗО сочат, че от 2017 г. са одобрени само 12 антибиотика, 10 от които принадлежат към съществуващи класове с установени механизми на антимикробна резистентност (AMR).

„Налице е голяма празнина в откриването на антибактериални лечения и още повече в откриването на иновативни терапии“, посочи д-р Ханан Балхи, помощник-генерален директор на СЗО по AMR. „Това представлява сериозно предизвикателство за преодоляване на нарастващата пандемия от антимикробна резистентност и прави всеки един от нас все по-уязвим към бактериални инфекции, включително от най-баналните инфекции“, обясни той.

Според годишните анализи на СЗО през 2021 г. е имало само 27 нови антибиотика в клинична разработка срещу приоритетни патогени в сравнение с 31 продукта през 2017 г. В предклиничния етап – преди да могат да започнат клиничните изпитвания, броят на разработваните терапии е останал относително постоянен през последните 3 години.

От 77-те антибактериални агента в клинично разработване, 45 са „традиционни“ пряко действащи малки молекули и 32 са „нетрадиционни“ агенти. Примери за последните са моноклонални антитела и бактериофаги, които са вируси, които могат да унищожат бактериите.

Трудностите при разработването на нови продукти включват дългия път до одобрение, високата цена и ниския процент на успех. В момента са необходими приблизително 10-15 години, за да премине един кандидат за антибиотик от предклиничния към клиничния етап. За антибиотиците в съществуващите класове средно само едно от всеки 15 лекарства в предклинична разработка ще достигне до пациентите, сочат данните на СЗО.

От там допълват, че от 27-те антибиотици в клиничния процес, които сa насочени към приоритетни патогени, само шест отговарят на поне един от критериите на СЗО за иновации. А тази липса бързо подкопава ефективността на ограничения брой нови антибиотици, които достигат до пазара, отбелязват от СЗО.

“Губим надпреварата с антимикробната резистентност, темпът и успехът на иновациите са далеч под това, от което се нуждаем, за да осигурим постиженията на съвременната медицина срещу вековни, но опустошителни състояния като неонаталния сепсис“, каза д-р Хейлиесъс Гетахън, отговарящ за програмата на СЗО, свързана с антибиотичната резистетност. Той посочи, че приблизително 30% от новородените със сепсис умират поради бактериални инфекции, резистентни към антибиотици от първа линия.