МУ-София очаква 1205 бъдещи лекари, сестри и други медици

Уточнени са бройките за прием в Медицински университет-София на първокурсници по различните специалности от регулираните професии за новата учебна година, информираха от ВУЗ-а. Това са местата за обучение по държавна поръчка в програмите за ОКС „Магистър“, „Магистър след придобита ОКС Бакалавър“, „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“, които предстои да бъдат гласувани от Академичния съвет на МУ-София в края на юни.

Припомняме, общият максимален брой на утвърдените места за прием в МУ-София за тази година е 1205 студенти, от тях 1082 – редовно обучение и 123 задочно.

За специалността „Медицина“ местата са 179, за „Дентална медицина“ – 91, а за „Фармация“ –  120. За бакалавърската степен „Медицинска сестра“ максималният брой, който може да приеме университетът, е 220 първокурсници, което е с 35 повече от приетите миналата година. За акушерки ще могат да се обучават 35 кандидати, а за лекарски асистенти – 37.

В бакалавърската програма по „Управление на здравните грижи“ приемът е 12 студенти редовно обучение и 20 – в задочната форма. За магистри в същата специалност, в задочна форма, ще се обучават 40 души. В специалност „Кинезитерапия“ университетът ще може да приеме 20 бакалаври в редовна форма на обучение.  

В бакалавърската програма на направление „Обществено здраве“ ще бъдат приети 10 студенти редовно обучение и 23 задочно, докато магистрите ще са 40 бройки, задочно обучение. В това число влизат няколко специалности, включително и новата програма „Медицински журналистика“. По нея университетът има готовност да приеме до 20 кандидати общо по  държавна поръчка и в платена форма на обучение.  

В степен „Професионален бакалавър“, редовно обучение, ще се приемат 48 студенти в пециалностите от направление „Здравни грижи“, 50 зъботехници, 25 инспектори по обществено здраве, петима масажисти с увредено зрение. По 45 студенти ще се обучават в специалностите медицински лаборант, рентгенов лаборант и рехабилитатор. 55 студенти ще се обучават за   помощник-фармацевти.

Повече информация за отделните специалности в направления „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ е достъпна тук.