Тегло при раждане, затлъстяване в детска възраст и риск от артериална хипертония

Според редица обсервационни проучвания, теглото при раждането и затлъстяването в детска възраст са асоциирани с есенциална хипертония, но все още няма ясни доказателства за причинност. Целта на разгледаното изследване е да се установи причинна връзка между споменатите показатели и хипертонията, използвайки Менделова рандомизация с генетични варианти като променливи.

Fan et al. идентифицират променливите на базата на единични нуклеотидни полиморфизми (SNP), асоциирани с теглото при раждане (n = 160 295) и затлъстяването в детството (n = 6889 при 1509 случаи и 5380 контроли) от мета-анализ на мащабно геномно изследване. Авторите се позовават и на информация за заболеваемостта от есенциална хипертония от базата данни Biobank във Великобритания (n = 463 010, 54 358 случаи и 408 652 контроли). 

Според получените резултати, генетичното предразположение към по-високо телесно тегло при раждане не увеличава риска от есенциална хиперония. Обратното, всяко стандартно отклонение в посока увеличаване на индекса на телесната маса в детска възраст е значително асоциирано с увеличен риска за есенциална хипертония

(OR= 1.0075, 95% доверителен интервал: 1.0035–1.0116) при използване на седем SNP, имащи значение за целия геном  (P < 5 × 10−8). От направените изводи става ясно, че изясняването на връзката между затлъстяването в детството и есенциалната хипертония е полезно за разбирането на етиологията на заболяването и за изготвяне на превантивни стратегии. 

Източник:

  1. Fan J; Shi X; Jia X et al.  Birth weight, childhood obesity and risk of hypertension: a Mendelian randomization study, Journal of Hypertension: September 2021 – Volume 39 – Issue 9 – p 1876-1883 doi: 10.1097/HJH.0000000000002871

https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2021/09000/Birth_weight,_childhood_obesity_and_risk_of.17.aspx