Курс по ревизионно ендопротезиране в ИСУЛ с участие на водещ специалист от Германия

Курс по ревизионно ендопротезиране (заместване на изкуствена тазобедрена или колянна става) ще се проведе на 4 юли 2022 г. в Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Гост-лектор на курса ще бъде световноизвестният проф. Д-р Хайнц Рьотингер, ръководител на Центъра по артропластика на тазобедрената и колянната става, Chirurgisches Klinikum München, Университетската болница за медицинско обучение към Университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен. В рамките на събитието той ще участва, заедно с проф. д-р Пламен Кинов, началник на клиниката, в операция по смяна на изкуствената тазобедрена става на две български жени.

Проф. д-р Рьотингер гостува у нас по покана на проф. д-р Пламен Кинов. Специалистът има над 30-годишен опит в ендопротезирането. Той е създател на предно-латералния достъп за ендопротезиране на тазобедрена става. Този иновативен достъп прави интервенцията миниинвазивна, без да се увреждат мускулите и тъканите, което помага за по-бързо възстановяване на пациента.

Проф. д-р Рьотингер ще направи поредната си визита в България, абсолютно безвъзмездно, като ще сподели своя опит и ще обучи свои по-млади български колеги. В симпозиума ще участват 12 водещи български ортопеди. Поканени са и лекари от чужбина с интереси в областта на ревизионната хирургия на тазобедрената става.

Операциите ще се предават на живо в Рапортната зала на Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Ще бъдат представени лекции по проблема, а в дискусия участниците в курса ще могат да зададат своите въпроси и коментират случаи от практиката си. На част от участниците ще бъде предоставен уникалния шанс да участват в операциите, извършени от проф. д-р Кинов и проф. д-р Рьотингер. Проявата е незаменима възможност за черпене от опита на водещите специалисти.

Ревизионното ендопротезиране е изключително сложна и трудна хирургична интервенция, която понякога се налага при пациенти, претърпели ендопротезиране на колянна или тазобедрена става. Такъв тип хирургия се прилага при настъпило усложнение на ендопротезираната става – разхлабване, инфекция около протезата, перипротезна фрактура и др., поясняват от болницата.

Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” е сред водещите центрове в страната за ревизионно протезиране. Годишно в клиниката се извършват около 100 такива интервенции, обем съпоставим с водещите световни центрове. Възстановяването на пациентите след такъв тип хирургия е по-бавно, в сравнение с първичното протезиране, и изисква стриктно спазване на протоколите, дадени от физиотерапевти в клиниката и прием на назначената терапия.

Проф. д-р Пламен Кинов е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ от 2013 г. През 2020 година той оглави и Катедрата по ортопедия и травматология към МУ – София.