Симптоми при рак на яйчника в ранен стадий

Пациентите с овариален карцином често имат неспецифични оплаквания. Повечето случаи биват диагностицирани в късен стадий и по тази причина няма достатъчно информация за ранните клинични белези на заболяването. 

В разгледаното проучване Chan et al. правят ретроспективен обзор, обхващащ 419 жени с високорисков епителен овариален карцином в ранен стадий (I–II), участващи в клинично изпитване във фаза 3, за които има информация относно оплакванията при поставяне на диагнозата. 72% от участничките имат поне един симптом при диагностицирането, а 32% съобщават за два или повече такива.  Най-честите оплаквания са коремна или тазова болка (31%) и подуване или усещане за пълнота (26%). По-редки са вагиналното кървене 13%), смущенията в микцията (10%) и симптомите от страна на стомашно-чревния тракт (5%). По-големите тумори са с по-голяма вероятност да бъдат придружени от симптоматика, но наличието на такава не е решаващ фактор по отношение на преживяемостта. 

Коментар:

Тъй като рандомизираните изследвания не демонстрират, че скринингът за овариален рак (чрез улразвуково изследване или CA125) намалява специфичната за онкологичното заболяване смъртност при жените в среден риск, остава неясно дали по-ранното поставяне на диагнозата в условията на доболничната помощ би подобрило прогнозата. Въпреки това е необходимо да се изключи рак на яйчника при пациентки с неспецифични болкови оплаквания в тазовата и коремната област. В тези случаи се препоръчва трансвагинален ултразвук. По-ранното откриване дава увереност и възможност на пациентките да се информират за терапевтичните опции като за някои от тях би могло да повлияе хода на болестта. 

Източник:

  1. Chan JK et al. Symptoms of women with high-risk early-stage ovarian cancer. Obstet Gynecol 2022 Feb; 139:157. (https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004642. opens in new tab)

https://www.jwatch.org/na54614/2022/02/15/symptoms-are-common-early-stage-ovarian-cancer