МЗ в опит да спаси докрай проекта за спешните центрове

Министерството на здравеопазването е предприело всички необходими действия за реализиране пълния обем на дейностите, заложени в проекта за обновяване на спешната помощ до 23.12.2023 г. Това се посочва в отговор на здравното ведомство до Medical News, свързан с големия проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“.

Припомняме, основната цел на проекта бе доставка на 400 нови и оборудвани линейки, както и обновяване и модернизация на сградния фонд в системата на спешната помощ в цялата страна. Стойността му бе за над 163 милиона лева, като той бе първоначално заложен за реализация до 2020 година, но впоследствие бе удължен до края на 2023 година. На едно от последните заседания на здравната комисия обаче стана ясно, че по проекта са извършени изключително малко ремонтни дейности, като същевременно не са залагани срокове за изпълнение.

От данните, които МЗ предоставя, се потвърждава, че от заложени ремонти и изграждане на общо 235 обекта от системата на спешната медицинска помощ, дейностите са завършени в едва 20 филиала за спешна медицинска помощ. По план, съгласно проекта, трябва да се изградят 84 нови центъра, а други 151 да бъдат ремонтирани и преоборудвани. Сред тях са спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и разкритите към тях 170 филиала, както и шест изнесени екипа.

„Основен проблем пред приключването на проекта е извършването на строително-ремонтни дейности по сключените договори с изпълнителите заради откази от започване или довършване на работата, поради повишените цени на материалите и труда в строителния сектор.Този проблем засяга всички инфраструктурни проекти, реализирани в страната, по които възложител са държавни органи или общини“, посочват от МЗ. От там допълват, че за решаване на казуса е възложен анализ на ръста на цените по договорите за ремонт или ново строителство, като резултатите показват, че реалният процент на оскъпяване е около 40%. При изчисляването е взета предвид спецификата на обектите, изискванията за безопасност, изграждане на кислородни инсталации, използването на специални антибактериални материали и други, разясняват от там. Поради тази причина са проведени разговори с Министерството на финансите за отпускане на целеви средства за дофинансиране, изтъкват от ведомството, отбелязвайки, че МЗ е срещнало подкрепа от страна на колегите им от МФ.

Същевременно, МЗ ще обяви нови обществени поръчки за избор на изпълнители за извършване на строеж и ремонти в 96 обекта. С цел успешното възлагане на дейностите, процедурите се обявяват под условие, като е предвидена възможност за предлагане на ценови оферти от участниците, надвишаващи максимално разполагаемия финансов ресурс, осигурен от бюджета на проекта. Разликата в средствата ще бъде осигурена с целеви средства след актуализацията на държавния бюджет, допълват от МЗ.

„Въпреки трудностите, трябва да подчертаем, че има изпълнители, които изпълняват задълженията си по сключените договори, въпреки неблагоприятните финансови обстоятелства, приемайки целта на проекта и като лична кауза, в името на живота и здравето на хората. Благодарение на техните усилия очакваме завършването на още обекти в следващите няколко месеца“, посочват от там.

В частта, свързана с линейките, проектът е почти завършен в цялост, се разбира още от отговора до медията ни. До момента в изпълнение на проекта вече са закупени, доставени и се използват 358 нови оборудвани линейки, сред които 195 тип В, 95 линейки тип С и 78 линейки тип Б със задвижване 4х4. Линейките са предоставени на структурите на ЦСМП в цялата страна. В процес на провеждане е обществена поръчка за доставка на 42 линейки с повишена проходимост. В рамките на настоящия месец предстои обявяване на обществена поръчка за доставка на медицинско обзавеждане за всички обекти от системата на спешната медицинска помощ в страната, разясняват още от МЗ.

От там допълват, че е закупено и доставено предвиденото медицинско и немедицинско оборудване за спешните отделения в лечебните заведения за болнична помощ и в центровете за спешна медицинска помощ и филиалите към тях.

Снимка: Medical News

Полина Тодорова