Първи Неврохирургичен симулационен курс с практическа насоченост у нас организира УМБАЛ “Св. Ив. Рилски”

Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София организира първия Неврохирургичен симулационен курс с практическа насоченост, провеждан в България. Курсът е безплатен и е насочен към специализанти и млади специалисти (до 5 години след придобиване на специалност) в сферата на неврохирургията, интегриращ в себе си съвременни технологии и иновации за продължаващо медицинско обучение.

Той ще се проведе в дните 09-10.07.2022 г.

Продължаващото медицинско обучение на лекарите разширява, поддържа и актуализира знанията, придобити по време на студентското образование и специализацията. Съгласно чл. 182 от Закона за здравето съсловната организация на лекарите организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото медицинско обучение на лекарите при условия и по ред, определени в договори с висшите училища, Българския Червен кръст и Военномедицинската академия. Лекарите се обучават и доказват квалификацията си с удостоверение, издадено от Български лекарски съюз и провелия обучението, припомнят организаторите.

Съгласно единната кредитна система курсът спада към категория „В“, като всеки участник следва да получи 12 кредита.

Местата за активните участници са ограничени до 20. Крайния срок за записване е 30.06.2022 г.

Повече информация и записване за курса са достъпни чрез имейл адрес: trainingneurosurgery@gmail.com или на телефони 0884724655/0895303632.

С програмата на събитието може да се запознаете ТУК.