Общинските болници дават анекса към НРД на съд

Анексът към Националния рамков договор “отива” на съд.

Редица болнични сдружения, които изчакваха обнародването му в Държавен вестник, станало факт днес, започват подготовката по атакуването на допълнителните текстове, залегнали в най-важния договор в здравния сектор. Първи това ще направят от Сдружението на общинските болници, съобщи пред Medical News неговият председател д-р Неделчо Тотев. Именно общинските болници са лечебните заведения, за които ще е най-трудно да осъществяват заложения в анекса ръст на възнагражденията на медици. Припомняме, че здравните власти коментираха преди дни, че за общинските болници, които не са принципал на МЗ, ще се търсят варианти за подкрепа в разговори с Министерство на финансите.

„Решението за това бе взето на общо събрание на сдружението и бе подкрепено изцяло, имаше само един глас „въздържал се“. Гласувахме, че ако анексът бъде обнародван, ще бъде атакуван пред съда“, посочи той.

„Основната причина за това решение е невъзможността да съществуваме при така вменените ни с анекса ангажименти по отношение на трудовите ни разходи. Как да изплащаме заплати, които са непосилни за нас при перспектива да не можем да заработим и пари за издръжка, която скочи неимоверно много. Това решение не опира до каприз, а до невъзможност“, обясни д-р Тотев.

Той посочи, че мнението на сдружението е, че обвързването на Колективния трудов договор с Националния рамков договор през анекса не е законосъобразно. „За нас това не се вписва в отношенията между продавач и купувач на услуги, каквато се явява НЗОК. Не е редно това да се случва по този начин“, изтъкна той.

Съществено в контекста на ръста на заплатите по думите на д-р Тотев е и какви ще са определените бюджети на болниците. „Никой не говори и какъв ще е лимитът на конкретното лечебно заведение. Ще се получи така – сега работим 30 дни дадена сума пари, която би следвало да се увеличи с 15%, в случай, че не стигнем определените в анекса заплати, или 25%, ако успеем. Ако обаче лимитът ти е намален, тези пари ще ги изработваш за доста по-малък период от време. Пътеките са по-високи, но бюджетът ти е същият и ги изработваш за 20 дни. Какво правиш останалите 10 дни – надлимитна дейност няма. Вторият въпрос е как при положение, че си спечелил колкото миналата година, ще се опиташ да вдигнеш заплатите и да се издържаш при тази инфлация“, коментира той.

Д-р Тотев допълни, че тази ситуация ще демотивира и персонала.

Той отбеляза и че КТД не е подписан от структурите, представляващи болничните сдружения. Той попита и защо, след като анексът вменява ангажимент за заплатите на болниците, не се разпростре и върху всички медицински центрове, както и над общопрактикуващите лекари и сестрите, работещи при тях. „Нека аршинът е еднакъв за всички“, изтъкна той.

В заключение д-р Тотев посочи, че се надява все пак на срещата при здравния министър да се намерят конструктивни решения. „Ще търсим диалог“, заяви той.

Полина Тодорова