Инконтиненция и нарушения на съня при малки децa

Нощната енуреза (НЕ), дневната инконтиненция на урината (ДИУ), фекалната инконтиненция (ФИ), както и редица смущения на съня и поведението са често срещани в детската възраст. Целта на разгледаното проучване е да анализира асоциацията между съня и психологическите параметри за трите типа инконтиненция в рамките на представителна извадка от малки деца. 

638 (от общо 1161) подрастващи на средна възраст 5.9 години (50.9% момчета) биват оценени по време на входния изпит за училище. Делът на участвали в изследването е 55% като децата попълват въпросници (Strengths and Difficulties Questionnaire, Children’s Sleep Habits Questionnaire и други), а инконтиненцията е оценена спрямо критериите на ICCS (Международно дружество за изучаване на континенцията при децата).  

Според получените резултати, 17.1% от участниците са засегнати от поне един вид инконтиненция, 14.8%  са с НЕ, 5.0% са с ДИУ, 2.1% страдат от ФИ, а 4.8% са с констипация. 6.7% от децата са с клинично значими психологически проблеми, 22.7% са с редовни смущения на съня (5−7 пъти седмично) като съобщават за широк спектър от затруднения в съня. Същевременно децата с инконтиненция не са сериозно засегнати от по-голяма честота на смущения в съня. Подрастващите с НЕ са с по-малък брой нощни събуждания, а тези с констипация са с по-малка честота на парасомния. При децата с ДИУ и ФИ статистически по-често се асоциират с психологически проблеми и смущения на съня. 

В заключение, разстройствата в съня и поведението са чести в ранната детска възраст като психологическите проблеми имат сериозно отражение върху качеството на съня. Децата с инконтиненция не страдат по-често от смущения на съня от своите връстници 

Източник:

  1. von Gontard A, Mattheus H, Friese-Jaworsky J, et al. Incontinence and sleep disturbances in young children: A population-based study Neurourology and Urodynamics  06 January 2022 https://doi.org/10.1002/nau.24866

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nau.24866?af=R