Три скринингови програми заложени в Националния антираков план

Осигуряване на съвременни скринингови програми за рак на дебелото черво, рак на гърдата и рак на маточната шийка, целящи да обхванат възможно най-голям процент от таргетната популация, въвличайки общопрактикуващите лекари в процеса и осигурявайки подходящ механизъм и скринингови методи спрямо европейските и световни стандарти – такива цели си поставя Националният антираков план.

Той е на етап завършване на работния вариант и е с хоризонт на действие 2022-2027 г., става ясно от отговор на Министерство на здравеопазването до Medical News. Също така се планира проучване на доказателствата и създаване на скринингова програма за рак на белия дроб.

Припомняме, планът бе приет през февруари миналата година и въпреки че няма задължителен елемент за страните членки, въвеждането му, за което настояват и водещите онкоспециалисти у нас, е от ключово значение за съвременната диагностика, скрининг, превенция, иновативно лечение на пациентите с онкозаболявания и условия за добро качество на живота им като цяло.

Стратегията за борба с онкозаболяванията залага израждане на система, която предлага устойчиви и модерни грижи по отношение на онкологичните заболявания, осигуряване на условия за подобряване на здравната осведоменост и култура и навременни превантивни мерки за елиминиране и намаляване на експозицията на вредни влияния. Така се цели ограничаване заболеваемостта сред населението и постигане на по-висока здравна култура и по-здравословен начин на живот, допълват от МЗ.

Също така в плана е разписано осигуряване на възможности за съвременна диагностика и лечение за пациентите, равен достъп до диагностични методи, центрове и водещи специалисти, както и успешно интегриране на мултидисциплинарния подход и системното онкологично лечение в клиничната практика в страната.

В работната група, ангажирана с изработването на Националния антираков план, участват представители на МЗ, както и представители на онкологичната общност от страната.

Полина Тодорова