Последствия от локалните и системните симптоми на синдрома на Сьогрен върху качеството на живота

С цел определяне на асоциацията между оралните и системните прояви на синдрома на Сьогрен (СС) и качеството на живота (QOL) McCoy et al. анализират кръстосана анкета, проведена от Фондация „Сьогрен“ през 2016г. и включваща 2961 участници. За типични манифестации на заболяването се считат подуване на паротидната жлеза, сухота в устата, язви в устната кухина, орална кандидоза, проблеми с фонацията, задавяне или дисфагия, сиалолитиаза или инфекция на слюнчените жлези и зъбен кариес.

Системните прояви включват интерстициална белодробна болест, интерстициален нефрит, тубулна ацидоза, автоимунен хепатит, васкулит, невропатия, левкопения, пурпура/петехии/криоглобулинемия, васкулит, първичен билиарен холангит или лимфом. 

С помощта на регресионни модели, взимащи предвид пола, възрастта и социално-икономическото положение на респондентите, авторите отбелязват, че наличието на язви в устната кухина, затруднението във фонацията и дисфагията, са асоциирани с неблагоприятно качество на живот. Най-голям ефект върху основни компоненти от QOL имат следните симптоми от страна на устната кухина: (1) разязвяване на устната лигавица върху предизвикателствата на живота със СС (OR 4.26, 95% CI 2.89–6.28); (2) дисфонията върху паметта и концентрацията (OR 4.24, 95% CI 3.28–5.48) и (3) дисфагията върху ежедневното функциониране (OR 4.25, 95% CI 3.13–5.79). Обратно, системните прояви на СС са асоциирани в по-малка или в никаква степен с QOL.

В заключение, симптомите от страна на устната кухина при СС са силно асоциирани с неблагоприятно QOL. Необходимо е тяхното по-подробно изучаване, както и намирането на специфична терапия за подобряване на качеството на живот при пациенти със синдром на Сьогрен. 

Източник:

  1. McCoy SS, Bartels CM, Saldanha IJ, et al. National sjögrens foundation survey: Burden of oral and systemic involvement on quality of life The Journal of Rheumatology 3 July 2021, 48(7) 1029-1036; DOI: https://doi.org/10.3899/jrheum.200733

https://www.jrheum.org/content/48/7/1029?rss=1