Подписаха анекса за денталните дейности

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Подписан е анексът към Националния рамков договор за денталните дейности (НРД за ДД) за 2020-2022 г.
Договорът беше подписан от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз (БЗС) и приподписан от министъра на здравеопазването, информираха от Здравната каса.

С него се намалява доплащането от страна на пациента при някои от дейностите при възрастовата група до 18-годишна възраст, посочват от НЗОК.

Осигурява се лечение на здравноосигурени лица с психични заболявания под обща анестезия и след навършване на 18-годишна възраст, без доплащане от страна на пациента. Дава се възможност всеки лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение за първична или специализирана извънболнична дентална помощ, отговарящо на изискванията по отношение на осъществяването на общата анестезия, да извършва дейностите под обща анестезия и за ЗОЛ на възраст над 18 години с психични заболявания в рамките на своята компетентност и съобразно съответния пакет дентални дейности, за който е сключил договор с НЗОК. Тази промяна цели осигуряване на възможност за провеждане на дентално лечение при тази група лица, което е от съществено значение за подобряване и на общото им здравословно състояние, посочват от Касата.
 
От там уточняват, че заложените със Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) средства за дентална помощ за 2022 г. са 239 709 800 лв. , което е с 24 323 800 лв. повече от 2021г. Заложените със ЗБНЗОК средсва за дентални дейности през 2021 г. са били в размер на 215 386 000 лв. С увеличените средства се осигурява до 30% повишаване на цените на отделни дентални дейности и се гарантира финансирането на новите дейности, което е предпоставка за по-добро качество на предоставяните дентални услуги, допълват от фонда.

Припомняме, наскоро бе подписан и анекса към НРД за медицинските дейности, който предвижда среден ръст от 25% на клиничните пътеки и залага по-високи заплати за медиците чрез обвързване с Колективния трудов договор. Все обаче се очаква той да бъде обнародван.