Анкета сред лекарите за употребата на антибиотици

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

БЛС разпространи анкета сред лекарите, свързана с употребата на антибиотици.

Повишената употреба на антибиотици в България е част от подобна тенденция в много развити и развиващи се страни. Въпреки това, остава неясно каква е осведомеността сред обществото за антибиотично лечение и причините за свръхпредписване сред лекарите в страната ни. Ето защо основна цел на това проучване е да определи нагласите и практиките на антибиотична употреба сред лекарите в България“, отбелязват от БЛС.

От там уточняват, че събраната информация ще се използва само за научно-изследователски цели.

Въпросникът, който е насочен само към лекари, може да се попълни веднъж. Участието в проучването е доброволно и анонимно.

Анкетата може да видите и попълните ТУК.