Д-р Маджаров: Целим да гарантираме, че ръстът на КП ще увеличи и заплатите в сектора

Преди дни Националният съвет на БЛС проведе среща, на която бе обсъдено отпадането на хартиените рецепти, както и преговорите около подписването на Анекса към Националния рамков договор, който от съюза се надяват да бъде финализиран до дни. Тя се случва на фона на преговорите за по-високи цени на клиничните пътеки, които се очаква да доведат и до ръст на заплатите на заетите в сектор Здравеопазване. По тези теми разговаряме с председателя на съсловната организация на лекарите д-р Иван Маджаров.

Д-р Маджаров, защо БЛС не одобрява пълното отпадане на хартиената рецепта?

Задължението за изписване на медикаменти изцяло електронно може да се разглежда като отнемане на права на лекаря и на пациента. Тази промяна на практика означава, че ако лекарят няма компютър пред себе си, не би могъл да предпише терапия на пациента си, което е вид отнемане на правата му. Лекарят е лекар през целия си живот. С тези промени обаче например един пенсиониран лекар, който не работи в кабинет, не би могъл да изпише лекарства за свой близък или съсед. Отпадането на хартиените рецепти ще създаде големи проблеми и в неотложните кабинети. Не съм сигурен в това дали вносителите на промените са проверили как работят кабинетите за неотложна помощ и дали някой от тях изобщо има софтуер за издаване на електронна рецепта, независимо дали става въпрос за кабинет в държавна или частна структура. България ще е ако не единствената, то една от малкото европейски страни, в които хартиените рецепти ще се забранят изцяло. Бих искал да попитам какъв проблем на здравната система решаваме с тази промяна и това ли е изобщо най-големият проблем? Нима чрез бялата рецепта се случва нещо негативно? Ако се държи да отпадне хартиената рецепта, то тогава от българска аптека не трябва да излиза нито един медикамент, които се отпуска по лекарско предписание, ако срещу това няма електронна рецепта в Националната здравно-информационна система.

Обсъдихте ли и темата за увеличението на заплатите в сектора и механизмите как да се случи това?

Преобладаващата констатация на срещата на Националния съвет беше, че това, което е възложил Съборът преди Нова Година, свързано с даването на мандат за подписване на НРД, е изпълнено почти изцяло. Общият извод бе, че ние като Лекарски съюз не можем да сме против залагането на условия в НРД, които да гарантират минимални възнаграждения на работещите в лечебните заведения. В този смисъл Надзорният съвет на Касата предлага да залегне условие, че постигнатите параметри като увеличение на цените на клиничните пътеки ще са обвързани с гаранции, че те ще послужат и за увеличение на заплатите на работещите в здравната система. Това предполагам изнервя част от работодателите, но ние в БЛС не намираме за притеснителен факта, че по някакъв начин се опитваме да гарантираме ръст на заплатите. Въпросът е доколко това условие е изпълнимо.

В този смисъл, договореният ръст от 25% на клиничните пътеки ще доведе ли и до реално увеличение на заплатите на лекарите и професионалистите по здравни грижи?

Това, което сме договорили по преговорите за НРД, ако бъде подписано, цели да гарантира, че няма да се допусне работодатели да използват цялото увеличение само за покриване на други разходи, а колегите и професионалистите по здравни грижи да не разберат, че на практика има увеличение в цените на дейностите. Това между другото се случи през есента в специализираната извънболнична помощ – имахме много сигнали, че икономията, реализирана в края на годината чрез усилията на БЛС, на много места не е стигнала до лекарите. Ние разбираме, че трябва да се гарантира устойчивостта на отделните лечебни заведения, но в крайна сметка БЛС е организация на лекарите и наше задължение е да защитаваме техните интереси.

Можем ли да кажем някакви параметри на ръста в заплатите, който се очаква спрямо заложеното увеличение на пътеките?

Това зависи от финансовото състояние на лечебното заведение, какво е мястото, което то заема в здравната система, от броя клинични пътеки, за които има сключен договор. Важно е да се уточни, че 25% ръст на КП ще имат онези лечебни заведения, които работят по максимално много пътеки, тоест почти по целия спектър. Една болница, която работи по по-малко пътеки, логично ще получи по-малко увеличение. В този смисъл всякакви упражнения на тема какви заплати могат да се дадат е въпрос на доста задълбочен анализ и излиза извън нашите параметри. Министерство на здравеопазването разполага с доста по-подробна информация и отчети за начина, по който се формират възнагражденията в лечебните заведения, на които е принципал. Може би и поради тази причина бяха предложени и тези текстове в Колективния трудов договор. На пръв поглед обаче това увеличение от близо 100% изглежда неизпълнимо. Но отново ще кажа – ние не разполагаме с информация за ресурсите, с които разполагат лечебните заведения. Надзорният съвет на НЗОК твърди, че има голямо количество ДМС, които се разпределят освен видимите основни заплати. Може би това е единият от механизмите.

Това означава ли, че обявените от синдикатите и МЗ суми, заложени в КТД, бяха поднесени в публичното пространство без реална възможност за достигането им?

Когато синдикатите обявяват нещо, трябва да се подхожда с известно внимание към техните твърдения, защото те не носят отговорност за формирането на цените, още по-малко за това как точно едно лечебно заведение ще успее заработи приходите си и съответно да формирането възнагражденята си. Аз няма да коментирам изявленията на синдикатите, както и подписания Колективен трудов договор. Там участват съвсем други организации. Ние в БЛС имаме отговорност да договорим по-добри ценови нива, на които ще се извършват медицинските услуги в болничната и извънболничната система, изхождайки от принципа, че по-добрите цени биха осигурили и по-добри нива на заплащане на лекарите и специалистите по здравни грижи.

Полина Тодорова

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email