Д-р Николай Симеонов: Важно е пациентите с епилепсия да имат доверие на лекарите си

На днешния 26-март отбелязваме т. нар. „Лилав ден“ в знак на съпричастност към хората с епилепсия. На тази дата през 2008 г. едно момиче от Канада – Касиди Меган, засилва вниманието на световната общественост към проблемите на болните с епилепсия. Тя самата е страдала от заболяването и е искала да повиши осведомеността за епилепсията. Епилепсията е хронично заболяване на главния мозък с различна етиология, характеризираща се с повтарящи се пристъпи, възникваща при свръхвъзбуда на определена популация от нервни клетки.

По повод деня, посветен на хората с епилепсия, разговаряме с неврологога д-р Николай Симеонов от екипа на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”- София.

Д-р Симеонов, защо все още има предразсъдъци в обществото спрямо хората с епилепсия?

Епилепсията е известна от дълбоката древност. Исторически данни за това заболяване датират в документи от древен Египет, древна Гърция, Месопотамия, Римската империя и много други. В духа на онези времена при драматичната картина на епилептичните пристъпи на болестта се преписвани свръх естествени причини в най-широк диапазон. Болните са били обладавани от зли духове, омагьосани, психично болни, опасни, престъпници и т.н. Първите известни автори приемащи епилепсията като заболяване без свръхестествена причина са Хипократ (400 пр.Хр.) и Гален. През средновековието църквата приема заболяването за заразно. Не е нужно да влизаме в подробности как са „лекувани“ тези хора в този период от човешката история. На фона на всичко това и днес има натрупване на обществени нагласи и предразсъдъци към тези болни. В същото време толкова много известни личности, сред които артисти, писатели, политици и много други обществени фигури са имали това заболяване.

Можем ли да каже, че тази диагноза е докрай ясна и за самите лекари?

В медицината не съществува термина „докрай ясна диагноза. В тази наука съществуват понятията „доказана диагноза“ или „възможна диагноза“. Но още по-важно е да се отхвърлят грешни диагнози. При всички случаи обаче механизмите на възникване на епилептичния пристъп са изяснени. Множество причини за епилепсия са ясни, но други много предполагаеми. Ясни са и медикаментите и техните механизми на действия при лечението на епилепсията.

Установени са много етиологични фактори за епилептични пристъпи като мозъчно-съдови заболявания, невроинфекции, нарушения в обмяната на веществата, генетични фактори, мозъчни тумори, алкохолизъм, употреба на наркотични вещества и други интоксикации. В някои случаи бързи и преходни нарушения в регулацията на вътрешната среда на организма не позволяват да се посочи причината за епилептичния пристъп. Не всеки единичен и случаен епилептичен пристъп е болестта епилепсия. Както казах, докрай ясна болест в медицината няма. Има доказани диагнози.

Каква е клиничната картина на заболяването?

Клиничната картина е внезапна изненадваща за болния и близките и най-често протича драматично със загуба на съзнание за секунда или минути, с пяна на устата, изпускане на тазовите резервоари, широки и нереагиращ на светлина зеници, но това е най-често срещаната симптоматика. Възможни са и друг вид припадъци, когато болният има промени в поведението, психомоторна възбуда, гърчене на мускулите на лицева половина, гърч на леви или десни крайници – това е т.н. Джаксънова епилепсия, предизвиквана от огнище в една от двете мозъчни хемисфери. При този вид гърч патологичните електрични разряди не обхващат цялата мозъчна кора, за разлика от гърчовете – в този случаи говорим съответно за генерализирана или парцелна епилепсия.
В някои случаи преди пристъп болните „предчувстват“т.нар. аура – това може да е замаяност, световъртеж , вкусови и мирисни халюцинации, светлинни петна пред очите и много други прояви. Важно е да се отбележи, че при идване в съзнание най-често болните нямат спомен за случилото се. Много често след припадък има период на психична обърканост и буистване. Често в началото на гърча обръща поглед наляво или надясно, което ориентира лекаря за страната на патологичното огнище в мозъка.

Има ли лечение на епилепсията и какви са новостите в него?

Има лечение на епилепсията, но това е много голяма тема. Началото на лечението е от страна на всички провокиращи фактори – стрес, МСБ, възпалителни заболяване на мозъка от вирусно, бактериално, гъбично и автоимунно естество, ендокринни нарушения в йонния баланс на организма, травми на централна нервна система. Всички тези фактори водят до нарушения на възбудимост на нервната клетка и генериране на синхронни генетични потенциали в определена мозъчна зона и в последствия разпространяващи се по мозъчната кора. При установяване на епилепсия веднага се започва лечение с АЕМ ( антиепилептични медикаменти). Общото между тези многобройни групи от лекарства е стабилизирането на йонните каналчета на клетъчната мембрана на нервната клетка, които водят до патологични електрични разряди и последващ гърч. В днешно време се създават множество нови медикаменти в света, с по-добър ефект и по-малко странични ефекти.
Важно е пациента да съдейства при лечението и да ограничи от провокиращите фактори като прием на алкохол, наркотици, никотин, светлинна провокация и много други, както и стриктно се спазва приема на лекарства по схема назначена от лекаря.

Какви грижи се полагат в Пирогов за тези хора?

„Пирогов“ е спешна болница и е логично в нея да попадат голям брой пациенти с епилепсия. Всеки епилептичен гърч е спешно състояние. Още по-спешно и опасно за живота е състоянието на епилептичен статус, което при до неовладяване води до смърт.
Болният в епилептичен статус трябва да се насочи спешно с линейка на ЦСМП и екип от реаниматор към противошокова зала, поради това, че прави серия от гърчове, между които не идва в съзнание с нарушение на дишането и други витални функции, включително и кома. Това налага веднага да се постави трахеална тръба и да се обдишване с дихателен апарат. Едновременно с това се прилагат венозно антиепилептични медикаменти, най-често бензодиазепини и веднага се включват медикаменти на 24 часа непрекъсната инфузия. При епилептичен статус се развива и мозъчен оток – тогава се включват противооточни медикаменти. Всички тези мерки са крайно спешни, защото всеки пристъп води до смърт на 100 000 неврона. Болните в епилептичен статус се настаняват в реанимационни отделение с възможност за дихателна реанимация и непрекъснато 24-часово мониториране на жизнените функции, тъй като настъпва нарушения в неврологичната регулация на всички органи и системи.

Основен диагностичен метод на това заболяването е провеждането на ЕЕГ – проследяването на мозъчната активност. В някои случаи лумбалната пункция и изследването на мозъчната течност доказва диагнозата. На болния се изследва кръвна картина, биохимия и урина с оглед отхвърляне или потвърждаване на причини като метаболитни инфекциозни и други нарушения. При постъпването на пациент с епилептичен статус е важно спешно провеждане на скенер или МРТ на главен мозък, което дава оценка за налична черепно-мозъчна травма, инсулт, възпаление, паразитоза, повишено черепно налягане, мозъчен тумор и т.н. След „излизане“ от епилептичния статус болният се настанява в общо неврологично отделение за продължаване изследванята и лечение.

Имате ли наблюдение как се отрази COVID-19 на пациентите с епилепсия?

Имаме такива наблюдения свързани с COVID-19 и епилептични пристъпи. В световен мащаб все още не са достатъчно систематизирани данните за неврологичните усложнения при коронавирусни инфекции. Неврологичното отделение на „Пирогов“ вече има публикации по темата в медицинските издания. Коронавирусът уврежда нервната система по няколко механизма. Едни от най-честите са предизвикани в мозъка съдови, метаболитни, възпалителни промени и промени в йонните каналчета, които могат да предизвикат епилептичен гърч. Общо казано при болни с коронавирусна инфекция много често се налага консултация с невролог.

Как протича наблюдението на пациентите с епилепсия след изписването от болница?

Наблюдението се свежда до стриктно съдействие от страна на пациента, стриктен прием на медикаментите, указание за факторите, предизвикващи припадъци. Важно е да се провежда периодичен контрол на болния чрез преглед и изследвания, както и да има уведомяване за всеки епилептичен пристъп.

Какво е Вашето послание към хората с епилепсия?

Пациенти, вярвайте на лекуващите си лекари, следвайте техните съвети и водете нормален живот. Последното е напълно възможно при добро провеждане на лечение.