Деца, хоспитализирани с COVID-19: клинична картина и прогноза

До 22 януари в САЩ са над 9.5млн случаи на COVID-19 сред децата като според данни на Американската академия на педиатрите над 30 000 от тях са хоспитализирани, а при 750 се стига до летален изхoд .

Wanga et al. идентифицират 915 деца и юноши, приети с инфекция със SARS-CoV-2 в общо шест болници в САЩ за периода от юли до август 2021г. При 19% от участниците заболяването е открито случайно, а при 3% се развива мултисистемен възпалителен отговор. Сред останалите 713 деца се наблюдават следните характеристики:

  • 38%  са на възраст между 12 и 17 години, 20% са между 5 и 11г., 17% са между 1 и 4г., а 25% са на възраст под 1г.
  • 68% са с придружаващи заболявания, най-често затлъстяване (32%); групата между 12 и 17г. е с най-висока честота на затлъстяване  (61%).
  • 16% са с вирусна коинфекция, най-често с респираторен синцитиален вирус; най-голямата честота на коинфекция се наблюдава сред децата под 5г. възраст (34%).
  • 30% биват приети в сектор по интензивно лечение (среден престой от три дни).
  • При пациентите с придружаващи заболявания има най-голяма вероятност за престой в сектор по интензивно лечение, отколкото при децата без коморбидитет (35% сравнено с 18%), а при подрастващите със затлъстяване болничният престой е два пъти по-дълъг (четири спрямо два дни).
  • При 8 деца се налага екстракорпорална мембранна оксигенация, а при 11 се стига до летален изход.
  • Само едно дете е преминало през пълен ваксинационен курс. 

Коментар:

Времевият диапазон, в който се наблюдава разпространение на Делта варианта на COVID-19, бе белязан от рязко покачване на броя тежки случаи на инфекцията, особено сред децата със затлъстяване. Освен това стана ясно, че SARS-CoV-2 не е единственият вирус, при който се наблюдава усложнена клинична картина сред подрастващи със симптоми от страна на дихателната система. Изследването е проведено скоро след препоръката за имунизация на юношите и преди одобрението на имунизацията сред по-малките деца. Имайки предвид увеличаването на случаите и на броя на хоспитализациите сред педиатричната популация, както и благоприятния профил на безопасност сред възрастовата група от 5 до 11г. (почти не се наблюдават сериозни нежелани реакции след 8 млн. поставени дози), е необходимо стимулиране на имунизацията с цел превенция на смъртността и хоспитализациите поради COVID-19.

Източник:

  1. Wanga V et al. Characteristics and clinical outcomes of children and adolescents aged <18 years hospitalized with COVID-19 — Six hospitals, United States, July–August 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021 Dec 31; 70:1766. (https://doi.org/10.15585/mmwr.mm705152a3. opens in new tab
  2. https://www.jwatch.org/na54498/2022/01/25/children-hospitalized-with-covid-19-clinical